PRIVACY STATEMENT

Verklaring met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CNH Industrial N.V. heeft deze verklaring met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgemaakt om aan te tonen hoeveel belang CNHI hieraan hecht. Hieronder vindt u de handelswijzen voor het verzamelen en verspreiden van informatie voor deze website: www.newholland.com.

Uw IP-adres wordt gebruikt om u en uw winkelwagentje te helpen identificeren en om algemene demografische informatie te verzamelen. We gebruiken kleine tekstbestanden om inhoud te leveren die specifiek beantwoordt aan uw interesses en om uw paswoord op te slaan, zodat u het niet bij elk bezoek opnieuw moet ingeven. Met het oog op uw veiligheid is elk tekstbestand versleuteld.

Het registratieformulier op onze website vraagt de gebruikers om contactinformatie (zoals hun naam en e-mailadres). We gebruiken de contactinformatie die de klant via het registratieformulier verstrekt om de gebruiker promotiemateriaal te sturen van sommigen van onze partners. De contactinformatie van de klant wordt ook gebruikt om contact op te nemen met de bezoeker indien nodig. De Gebruiker kan ervoor kiezen om geen mailings te ontvangen. Zie hiervoor onderstaande paragraaf over keuze/afwijzing.

Deze website bevat links naar andere websites. www.newholland.com is niet verantwoordelijk voor de handelswijzen met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer die op zulke websites gelden noch voor de inhoud ervan.

Onze website gebruikt een bestelformulier waarmee klanten informatie, producten en diensten kunnen vragen. We verzamelen de contactinformatie (zoals bijvoorbeeld het e-mailadres) van de bezoeker. Contactinformatie van het bestelformulier wordt gebruikt om bestellingen, informatie over onze onderneming en promotiemateriaal van sommige van onze partners naar onze klanten te sturen. De contactinformatie van de klanten wordt ook gebruikt om contact op te nemen met de bezoeker indien nodig. De Gebruiker kan ervoor kiezen om geen mailings te ontvangen. Zie hiervoor onderstaande paragraaf over keuze/afwijzing.

Onze online enquĂȘtes vragen de bezoekers hun contactinformatie (zoals hun e-mailadres). De contactinformatie van de klant wordt gebruikt om met de klant contact op te nemen indien nodig. De Gebruiker kan ervoor kiezen om geen mailings te ontvangen. Zie hiervoor onderstaande paragraaf over keuze/afwijzing. We organiseren op onze website wedstrijden waarbij we bezoekers contactinformatie (zoals hun email-adres)vragen. De contactinformatie van de klant wordt gebruikt om met de klant contact op te nemen indien nodig. De Gebruiker kan ervoor kiezen om geen mailings te ontvangen. Zie hiervoor onderstaande paragraaf over keuze/afwijzing.

Openbare Forums

Deze website kan chatrooms, forums, message boards en/of nieuwsgroepen ter beschikking stellen van de gebruikers. Denk eraan dat alle informatie die wordt vermeld in deze zones publieke informatie wordt. U moet voorzichtig zijn wanneer u beslist om uw persoonlijke informatie vrij te geven.

Veiligheid

Deze website beschikt over veiligheidsmaatregelen tegen verlies, verkeerd gebruik en wijziging van de informatie onder ons beheer.

Richtlijnen betreffende kinderen

Naar gelang de antwoorden die u heeft gekozen, beantwoordt uw website aan de richtlijnen van het kinderprogramma van TRUSTe.

1. GEEN online contactinformatie verzamelen zonder voorafgaande toestemming van de ouders of verwittiging van de ouders, wat de ouders de gelegenheid geeft om het gebruik van informatie en deelname aan de activiteiten te verhinderen. Zonder voorafgaande toestemming van de ouders wordt de online informatie enkel gebruikt om rechtstreeks te voldoen aan het verzoek van het kind en niet voor andere doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de ouders.
2. GEEN persoonlijk identificeerbare offline contactinformatie verzamelen zonder voorafgaande toestemming van de ouders.
3. GEEN persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de ouders.
4. GEEN mogelijkheid geven tot het openbaar maken of op andere wijzen bekendmaken van persoonlijk identificeerbare contactinformatie zonder voorafgaande toestemming van de ouders.
5. GEEN aanzet geven tot het vrijgeven van meer informatie dan nodig om deel te nemen aan de activiteit door de gebruiker hiertoe te verleiden door het vooruitzicht van een speciaal spel, een speciale prijs of een andere activiteit.

Keuze/Afwijzing

Onze website geeft gebruikers de gelegenheid om het ontvangen van verdere mededelingen van ons en onze partners af te wijzen op het punt waar we informatie over de bezoeker vragen. Deze website biedt de gebruikers de volgende opties voor het verwijderen van hun eigen informatie uit onze gegevensbank om in de toekomst geen mededelingen te ontvangen of niet langer onze service te ontvangen.

U kunt een e-mail sturen naar Comments@newholland.com

Corrigeren/Aanpassen

Deze website biedt de gebruikers de volgende opties om eerder verstrekte informatie te wijzigen.

email Comments@newholland.com

Contact opnemen met de website

Mocht u vragen hebben over deze verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de praktijken van deze website, of uw transacties met deze website, dan kunt u contact opnemen met Comments@newholland.com