BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi har fra CNH Industrial N.V.'s side udarbejdet denne fortrolighedserklæring i hensigt om at vise vort fulde engagement i henseende til fortrolighed. I det følgende redegør vi for praksis vedrørende informationsindsamling og -udbredelse i relation til dette netsted: www.newholland.com/dk.

IP-adressen benyttes til at identificere brugeren og hans/hendes "indkøbsvogn" samt til at indsamle generelle demografiske oplysninger. Vi benytter små tekstfiler, dels til at bringe indhold af særlig interesse for den individuelle bruger og dels til at gemme brugerens password, så man ikke behøver at indtaste det ved hvert besøg på netstedet. Af sikkerhedshensyn er alle tekstfilerne krypteret.

I netstedets tilmeldingsskema udbeder vi os nogle kontaktoplysninger (f.eks. navn og e-mailadresse). Vi benytter kundernes kontaktoplysninger fra tilmeldingsskemaet til at sende dem reklamemateriale fra nogle af vore samarbejdspartnere. Samme kontaktoplysninger bruger vi også, hvis vi får behov for at henvende os til netstedsbrugeren. Brugeren kan fravælge modtagelsen af fremtidige mails (jf. nedenstående afsnit "valg/fravalg").

Netstedet her indeholder links til andre netsteder. www.newholland.com/dk bærer intet ansvar for således tilknyttede netsteders fortrolighedspraksis eller indhold.

Her på netstedet findes et bestillingsskema, som kunder kan bruge til anmodning om information, produkter og services. Vi benytter kundernes kontaktoplysninger fra tilmeldingsskemaet til at sende dem reklamemateriale fra nogle af vore samarbejdspartnere. Samme kontaktoplysninger benytter vi også, hvis vi får behov for at henvende os til netstedsbrugeren. Brugeren kan fravælge modtagelsen af fremtidige mails (jf. nedenstående afsnit "valg/fravalg").

I forbindelse med vore online-brugerundersøgelser bliver brugeren bedt om at indtaste kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse), som vi benytter os af, hvis vi får behov for at henvende os til netstedsbrugeren. Brugerne kan fravælge modtagelsen af fremtidige mails (jf. nedenstående afsnit "valg/fravalg"). Desuden afholder vi konkurrencer på netstedet. Også her anmodes man om at indtaste kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse), som vi benytter os af, hvis vi får behov for at henvende os til netstedsbrugeren. Brugeren kan fravælge modtagelsen af fremtidige mails (jf. nedenstående afsnit "valg/fravalg").

Offentlige forumer
Her på netstedet agter vi at stille chatrum, forumer, messageboards og/eller nyhedsgrupper til rådighed for brugerne. Vi erindrer om, at alle oplysninger, som indtastes disse steder, dermed bliver offentligt tilgængelige. Det er derfor tilrådeligt at være påpasselig med udlevering af personlige oplysninger.


Sikkerhed
Dette netsted er udstyret med sikkerhedsanordninger, som beskytter mod tab, misbrug og ændring af informationsmateriale under vor kontrol.


Retningslinjer for børns brug af Internettet
Ifølge de af Dem valgte svar overholder Deres netsted retningslinjerne i TRUSTe's Children-programmet mht.:

  1. IKKE at indsamle kontaktoplysninger online uden forældren(e)s forhåndstilladelse eller kendskab. Dette indebærer, at forældren(e) får lejlighed til at hindre brug af det pågældende informationsmateriale og deltagelse i den tilknyttede aktivitet. Uden forældren(e)s forhåndstilladelse må online-information udelukkende anvendes til direkte at besvare barnets anmodning og ikke til andre formål uden, at forældrene på forhånd har tilladt dette.
  2. IKKE at indsamle personligt identificerbare kontaktoplysninger offline uden forældren(e)s forhåndstilladelse
  3. IKKE at videresende nogen personligt identificerbare oplysninger til tredjeparter uden forældren(e)s forhåndstilladelse
  4. IKKE at åbne mulighed for at offentliggøre post eller på anden måde videresende nogen personligt identificerbare kontaktoplysninger uden forældren(e)s forhåndstilladelse
  5. IKKE at lokke med løfte om specielle spil, præmier eller andre aktiviteter med henblik på, at indsamle flere oplysninger end nødvendigt for at deltage i den pågældende aktivitet.

Valg/fravalg
Vort netsted giver brugerne mulighed for at fravælge modtagelse af meddelelser fra os og fra vore samarbejdspartnere. Afgørelsen træffes på den side, hvor vi beder netstedsbrugeren om kontaktoplysninger. Netstedet giver brugerne mulighed for at fjerne oplysninger fra vor database for ikke at få tilsendt fremtidige meddelelser eller ikke længere at modtage vore services.
E-mail kan sendes til: Comments@newholland.com

Rettelser/opdatering
På følgende e-mailadresse kan brugerne rette eller opdatere tidligere indtastede oplysninger:
Comments@newholland.com

Spørgsmål vedrørende netstedet
Spørgsmål, der drejer sig om denne fortrolighedserklæring, om den gældende praksis for netstedet eller om brugerens anvendelse heraf, kan indsendes på følgende e-mailadresse:
Comments@newholland.com