Skift land

Careers

Presse

Brugt Udstyr

Kontakt os

previousnext 11/4/2012

New Holland i Europa-Parlamentet  
New Holland i Europa-Parlamentet  En delegation fra New Holland mødtes i Bruxelles med medlemmerne af Europa-Parlamentet for at diskutere bæredygtigt landbrug

Tirsdag den 27. marts deltog en delegation fra New Holland Agriculture, med den ansvarshavende Franco Fusignani i spidsen og efter invitation fra Paolo De Castro, formand for udvalget “Landbrug og Udvikling af Landdistrikter” i EU-Parlamentet, i en konference/debat med titlen “Innovation og teknologi til bæredygtigt landbrug”, som selvsamme De Castro havde arrangeret, og hvori også deltog Joseph Daul, gruppeformand for Det Europæiske Folkeparti samt forskellige medlemmer heriblandt Matthias Groote, formand for udvalget “Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed”, Phil Bennion, Elisabeth Jeggle og Mariread McGuinness.

Konferencen gav New Holland lejlighed til at dele sine strategier for udviklingen af maskiner og systemer specielt beregnet til forøgelsen af den bæredygtige landbrugsproduktion og til reduktion af både forurenende emissioner og landmændenes afhængighed af fossile brændstoffer med en særligt udvalgt tilhørerskare med stor betydning som beslutningstagere.

I sin åbningstale opridsede Paolo De Castro udviklingen af EU's rammelovgivning forbundet med godkendelsen af den nye CAP, og han understregede, hvordan den miljømæssige bæredygtighed altid bør være ledsaget af bæredygtig økonomi inden for alle de planlagte initiativer. Han afsluttede med at bemærke, hvordan et energimæssigt uafhængigt landbrug med balance i CO2 emissionerne på nul faktisk er blevet den obligatoriske vej fremad.

Franco Fusignani illustrerede den udbredte forpligtelse og resultaterne opnået af New Holland gennem deres strategi Clean Energy Leader, der siden 2006 konstant har placeret New Holland på forkant i søgningen efter praktiske og opnåelige løsninger til at forene behovene i landbrugsproduktionen med de lige så vigtige behov for at beskytte miljøet.

Gennem beskrivelsen af de 5 søjler, som strategien er baseret på, nemlig biodiesel, biomasse, motorteknologien Tier4A ECOBlue™ SCR, reduktion af betydningen af kulstof, den brintdrevne traktor NH2 samt energiuafhængighed for landbrugsvirksomhederne, forklarede Fusignani, hvordan New Holland “giver et meget væsentligt bidrag til skabelsen af det nye landbrug, der er i stand til at kombinere landmændenes interesser med en større respekt for miljøet”, og han sluttede med at sige: “Vi har en fast tro på landbrugets rolle som lokomotiv i verdensøkonomien frem mod en mere bæredygtig fremtid. Men vi mener også, at landbruget har brug for mere anerkendelse og en større støtte i form af midler øremærket til forskning i fornyelse af landbrugets maskinpark, så man kan møde fremtidens udfordringer”.

Giuseppe Gavioli, Innovation and Advanced Research CNH, forklarede, at nøglefaktorerne til reduktion af emissionerne og energiuafhængigheden i landbruget er en effektiv maskinpark i energimæssig henseende, biobrændstofferne udvundet af biomasse og “rene” motorer. Biobrændstofferne udvundet af biomasse (biodiesel, etanol, biometan og brint) repræsenterer de næste skridt på vejen frem mod nul-emissioner. Biometan og brint er også de bedst egnede til den "lokale" produktion på små anlæg fordelt over alle landbrugsdistrikter.

Pierre Lahutte, Product Management New Holland Agriculture, gav en detaljeret illustration af udviklingen af den brintdrevne traktor NH2™, den eneste traktor i verden med nul-emissioner, og specifikationerne i de tests, der er foretaget på New Hollands første prøvegård i projektet “Energy Independent Farm”: gården La Bellotta i Venaria, hvor traktoren NH2™ starter med at arbejde i løbet af sommeren 2012. Lahutte nævnte derudover andre initiativer som for eksempel det første bioraffinaderi i Europa, skabt af leverandøren New Holland Landtechnik Villach GmbH i Østrig, der anvender biomasse fra skovbrug og landbrug til fremstilling af især biometan og brint.

I dette møde deltog også Benoit Lavier, landmand og stiftende medlem af IAD (Institut de l’Agriculture Durable), hvor New Holland Agriculture er partner, og han talte om den rolle, som bæredygtige landbrug er ved at få i Europa, og om vigtigheden af at starte en positiv cirkel, der involverer producenterne af landbrugsfødevarer, af energi og af maskiner, også gennem en maksimering af produktionen af biomasse.

I sit afsluttede indlæg roste Joseph Daul anstrengelserne fra New Hollands side, der som virksomhed er engageret i udviklingen af landbruget, af teknologien og af innovationen i Europa, og han understregede, hvordan optimeringen i anvendelsen af vores ressourcer er altafgørende, og at der derfor er behov for at skabe en større integration og synergi mellem miljø, landbrug og udvikling, også gennem en koncentration af initiativerne og af tildelingen af forskningsmidler.

For yderligere information besøg følgende websider:

www.thecleanenergyleader.com
www.labellotta.com
www.institut-agriculture-durable.fr  

SeeAll

LAST NEWS

3/5/2015

New Holland Agricultures pavillon åbner dørene på EXPO Milano 2015New Holland Agriculture er den eneste producent af landbrugsudstyr på EXPO med egen pavillon. Denne åbner dørene den 1. maj...

13/11/2014

New Holland Agriculture opgraderer TD5 traktorsortimentet, øger produktiviteten og brændstoføkonomienNew Holland Agriculture lancerer en større opdatering af TD5 Serien, et traktorsortiment, der er populært blandt traditionelle mælkeproducenter og kvægopdrættere på grund af seriens pålidelighed og alsidighed og det fremragende og konkurrencedygtige...

NEW HOLLAND OVER HELE VERDEN