ไถลุ้นโชค ซีซัน 2

ไถลุ้นโชค ซีซัน 2


​ไถลุ้นโชค ซีซัน 2 แจกหนัก แจกจริง แจกต่อเนื่อง เพียงซื้อรถแทรกเตอร์ นิว ฮอลแลนด์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 ก็มีสิทธิลุ้นรับโชคใหญ่มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท

รางวัลที่ 1 รถกระบะ Mitsubishi All new Triton double cab 2.4Ultra 4WD AT จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,228,000 บาท
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Yamaha NMAX155 จำนวน 9 รางวัล รางวัลละ 95,000 บาท
รางวัลที่ 3 LED TV TCL 55นิ้ว จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 17,990 บาท

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
1. ผู้โชคดีจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเท่านั้น เมื่อทราบผลผู้โชคดีจะต้องแสดงตัวภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัทฯ จะขอให้สิทธิ์ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะถือว่าของรางวัลนั้น ๆ เป็นสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
2. รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
3. กรณีบริษัทตรวจสอบภายหลังและพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดบริษัทฯสามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้กับผู้รับรางวัลท่านอื่นได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ,ยกเลิก,เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายหากมีการใช้สิทธิ์โดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้ ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ณ วันที่มารับรางวัล และชำระค่ามัดจำป้ายแดงสำหรับรถกระบะ รวมถึงรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง บริษัทฯ จะทำการรับชำระค่า พ.ร.บ. และประกันรถให้แก่ผู้โชคดี
5. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกและเผยแพร่ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ได้รับรางวัล

จับรางวัลทั้งหมด 3 รอบ
รอบที่ 1 ตัดรายชื่อการสั่งซื้อวันที่ 31 มกราคม 2567
จับรางวัล วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 2 ตัดรายชื่อการสั่งซื้อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
จับรางวัล วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
รอบที่ 3 ตัดรายชื่อการสั่งซื้อวันที่ 31 มีนาคม 2567
จับรางวัล วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
หมายเหตุ: คูปองรายชื่อผู้ร่วมชิงโชคที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละครั้งจะนำมารวมจับรางวัลในครั้งถัดๆไป

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง FB : New Holland Agriculture Thailand​​ ในวันและเวลาที่กำหนด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​ ​​New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน