ใบรับรองของโรงงาน

ผลิตใกล้กับไร่ของคุณ เพื่อไร่ของคุณ

ตำแหน่งที่ตั้งที่กระจายตัวทั่วทั้งห้าทวีปทั่วโลกของ ​นิว ฮอลแลนด์ และเชื่อมต่อกับภาคการเกษตรจริงเกือบทุกภาคส่วนของโลก ด้วยการเน้นความสำคัญในการผลิตของเรา การอยู่ใกล้กับผู้ใช้ปลายทาง ลดค่าใช้จ่ายการขนส่งผลิตภัณฑ์ ประหยัดเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลที่มีค่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราทำสัญญาการส่งมอบชิ้นส่วนกับซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นตามความเหมาะสมเพื่อลดระยะทางการขนส่งชิ้นส่วนมาสู่โรงงานการผลิตของเรา สุดท้าย การใช้ซัพพลายเออร์และโรงงานในในท้องถิ่นที่มีการจ้างงานประชากรในท้องถิ่น นิว ฮอลแลนด์ จึงมีส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น ไม่ใช่แค่เพียงภคเเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในภาคการผลิตอีกด้วย

โรงงานการผลิตที่ได้รับการรับรอง

29 โรงงานได้รับใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 แสดงถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในสถานที่ทำงานของเรา

28 ได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นการรับรองในภารกิจการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

26 โรงงานได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 เพื่อแสดงความมั่นใจในุคณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสูงสุด

13 โรงงานได้รับใบรับรองตามข้อกำหนดการจัดการพลังงาน ISO 50001/BS EN 16001 ซึ่งเป็นการยอมรับในการบรรลุความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการลดการปล่อยไอเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ.


อ่านเพิ่มเติมNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน