การใช้ระบบเครื่องกล

การใช้ระบบเครื่องกลเพื่อเกษตรกรรมของโลก

ประวัติของ New Holland เป็นหนึ่งในผู้สร้างนวัตกรรม ผู้บุกเบิกยุคแรก และผู้ค้นคว้าศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้การเกษตรกรรมทำได้ง่ายขึ้น และได้ผลผลิตมากขึ้นสำหรับชาวไร่ทั่วโลกทุกสถานที่ทุกฤดูกาล เครื่องบดย่อยข้าวโพดยุคแรกๆ ของ Abe Zimmerman ช่วยขจัดงานซ้ำซากจำเจและหนักหน่วงออกไปจากงานที่ต้องใช้แรงงานดังกล่าว Henry Ford และ Giovanni Agnelli เป็นบิดาผู้ก่อตั้งระบบเครื่องกลการเกษตรทั่วโลกอย่างแท้จริง และ Leaon Claeys เป็นผู้เปลี่ยนกระบวนการเก็บเกี่ยวมาใช้ระบบเครื่องกล ปัจจุบัน การเก็บเกี่ยวด้วยระบบเครื่องกลสามารถลดของเสียได้มากถึง 15 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการเก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิม New Holland รับผิดชอบในการช่วยปลดปล่อยการใช้แรงงานภาคเกษตรกรรมได้หลายล้านคนจากการที่ต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินในการไถพรวน การหว่านเมล็ด การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวด้วยมือ และในดำเนินการเพื่ออุทิศให้กับการได้รับผลดีเชิงปริมาณในแง่ของผลผลิต ประสิทธิภาพ และการเพิ่มทักษะให้แรงงาน

การเก็บเกี่ยวด้วยระบบเครื่องกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

​​นิว ฮอลแลนด์ มุ่งมั่นในการสร้างระบบเครื่องกลเพื่อการเก็บเกี่ยวที่ให้ประโยชน์สูงสุดของโลกเพิ่มมากขึ้น การสูญเสียสามารถลดลงจากระดับ 15% สำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวด้วยมือทั่วไป ไปที่ระดับเกือบจะ 3% เมื่อใช้เครื่องจักรอันทันสมัย ในแง่ของความเป็นจริง หมายถึงสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลที่มีค่าได้มากขึ้นเพื่อป้อนให้กับประขากรโลกที่เติบโตมากยิ่งขึ้น


อ่านเพิ่มเติม

การเพิ่มความรู้ในภาคเกษตรกรรม

​ในการให้ผู้คนในท้องถิ่นสามารถปลดปล่อยศักยภาพของเครื่องจักร นิว ฮอลแลนด์ ของพวกเขาออกมาอย่างเต็มความสามารถ พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมภาคสนามจริง นิว ฮอลแลนด์ มีโปรแกรมการฝึกอบรมภาคสนามจริงเพิ่มเติม ซึ่งจะครอบคลุมทั้งพนักงานผู้ควบคุมอุปกรณ์และการฝึกอบรมการบริการซ่อมบำรุงในประเทศเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้ประชากรท้องถิ่นได้รับทักษะที่จำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์ของพวกเขาโดยได้รับประโยชน์สูงสุดของเครื่อง


อ่านเพิ่มเติมNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน