ชีวมวล

ชีวมวล: แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ

​​วัฎจักรที่ไม่หยุดยั้งของการไถพรวน การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวคงอยู่มาอย่างยาวนานคู่กับการเกษตร และนั่นหมายถึงชีวมวลเพื่อการเกษตรเป็นศูนย์รวมของคำว่า 'พลังงานหมุนเวียน' ได้อย่างแท้จริง คิดง่ายๆ พลังงานจะมีอยู่ตลอดไปตราบที่ชาวไร่ยังคงทำการเพาะปลูกในที่ดินของพวกเขา ไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลกับทรัพยากรที่น้อยลงหรือการป้อนให้ที่มีจำกัด พลังงานชีวมวลจะได้รับการต่อยอดในปัจจุบัน อนาคต และสำหรับยุคอนาคตทั้งหมด

ชีวมวล: เข้ากันกับชาวไร่อย่างกับสวมถุงมือ

สิ่งใดที่ทำให้ชีวมวลและการเกษตรเข้าคู่กันได้อย่างลงตัว
อันดับแรก: ชาวไร่มีที่ดินสำหรับการเพาะปลูกธัญพืชที่เหมาะสม
อันดับที่สอง: ชาวไร่มีเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวและแปรรูปธัญพืช
อันดับสาม: ชาวไร่สามารถจ่ายพลังงานที่จำเป็นให้แก่พวกเขาเองได้ และจำหน่ายพลังงานส่วนเกินกลับสู่ระบบพลังงานแห่งชาติได้ การเพาะปลูกเพื่อพลังงาน เป็นสิ่งที่ง่ายเหมือนนับ 1-2-3


อ่านเพิ่มเติม

พลังงานที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ

​การผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมมาก แต่หากคุณกระทำแล้วปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณมาก ก็จะเป็นการเปลี่ยนไปสู่ปัญหาใหม่จากการใช้เพื่อการผลิตพลังงาน ชีวมวลทางการเกษตรเป็นวัฎจักรของผลผลิตที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศในระหว่างการใช้ประโยชน์จากธัญพืชเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ในการเผาไหม้ จะถูกดูดซับโดยธัญพืชที่กำลังเติบโตของรอบการเพาะปลูกใหม่ ผลจะเป็นอย่างไร พลังงานหนึ่งเดียว การไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ


อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการทำไร่สำหรับชีวมวล

​ชีวมวลเป็นหัวใจหลักของวัฎจักรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ นิว ฮอลแลนด์ และคุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่หลากหลายของเราเพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยวพีชพลังงานที่คุณเพาะปลูก


อ่านเพิ่มเติม

ทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับชีวมวล

Centro de Tecnologia Canavieira (ศูนย์เทคโนโลยีอ้อยน้ำตาล) ในประเทศบราซิลเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมชีวมวลของบราซิล พวกเขาใช้อุปกรณ์ 360Æ ของ นิว ฮอลแลนด์ เพื่อแปลงซังอ้อยที่อุดมไปด้วยพลังงานไปสู่ฟ่อนฟางสำหรับผลิตพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในโรงผลิตไฟฟ้าพิเศษ


อ่านเพิ่มเติม

เครื่องอัดฟ่อนฟางขนาดใหญ่: ฟ่อนฟางเพื่อผลิตพลังงาน

​เปลี่ยนผลพลอยได้จากการเก็บเกี่ยวในบางครั้งที่ไม่ต้องการไปเป็นฟ่อนฟางเพื่อผลิตพลังงานด้วยเครื่องอัดฟ่อนฟางขนาดใหญ่ เลือกเครื่องสับหญ้า TwinCutter™ สำหรับการสับหญ้าที่ละเอียดมาก ฟ่อนฟางที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอพร้อมกับโปรไฟล์การเผาไฟม้ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นหลักการที่ใช้ในเทคโนโลยี SmartFill™


อ่านเพิ่มเติม

ไบโอดั้งเดิม: พลังงานจากฟ่อนฟาง

​ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ซังอ้อยถูกเก็บรวบรวมมาจากไร่ และใช้เทคนิคการผลิตไบโอเอทานอลยุคที่สอง เพื่อแปลงไปสู่เอทานอลที่ใช้ประโยชน์ได้


อ่านเพิ่มเติม

เครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าสับสำหรับอาหารสัตว์ FR: การเก็บเกี่ยวเพื่อพลังงาน

เลือกถังชีวมวลพิเศษเพื่อให้ได้การสับย่อยที่รับประกันได้สำหรับการบดย่อยอย่างมีประสิ?ธิภาพมากขึ้น เครื่องตัดต้นธัญพืชหลากหลายแบบครบวงจรสำหรับการใช้งานด้านชีวมวลรวมถึงเครื่องตัดต้นธัญพืชรุ่น 130FB มาพร้อมกับใบเลื่อยตัดที่สามารถผ่าทะลุก้านธัญพืชขนาดสูงสุดที่ 150 มม. ได้


อ่านเพิ่มเติมNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน