การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คุณสร้างให้เกิดก๊าซเรือนกระจกออกมามากน้อยเท่าใด ค้นหาร่วมกับ นิว ฮอลแลนด์

คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไร่ของคุณ

มีผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นกำลังต้องการให้ไร่นาผลิตพืชผลออกมาโดยมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด ในความพยายามที่จะสนับสนุนชาวไร่รับมือกับความท้าทายใหม่เหล่านี้ นิว ฮอลแลนด์ ได้พัฒนาวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา เข้าไปที่ www.carbonid.newholland.com เพื่อค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แม่นยำของกลุ่มอุปกรณ์ของคุณ และดูว่าคุณสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่าใดหากนำอุปกรณ์ ECOBlue™ มาแทนบางอุปกรณ์ของคุณ


อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องลดก๊าซเรือนกระจก

​อย่างที่ทุกคนทราบดี การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหนึ่งในปัยจัยส่งผลกระทบหลักต่อภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน ด้วยความเป็นไปได้ของการทำลายรูปแบบบรรยากาศที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับการทำไร่เชิงประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อปกป้องบรรยากาศไว้สำหรับการทำไร่ในอนาคต


อ่านเพิ่มเติม

ประหยัดเชื้อเพลิงหมายถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกมาจากน้ำมันดีเซลที่เผาไหม้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสภาวะก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของไร่ เทคโนโลยี ECOBlue™ SCR สำหรับอุปกรณ์ระดับชั้น Tier 4A สามารถลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Nox) และการใช้เชื้อเพลิงเพื่อธุรกิจการเกษตรลงได้สูงสุดถึง 10% ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างมาก


อ่านเพิ่มเติมNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน