ECOBraud

นิว ฮอลแลนด์ และ BRAUD หุ้นส่วนการทำไร่น่าที่ยั่งยืนของคุณ

ไวน์เพิ่มรสสัมผัสแห่งความหรูเข้าไปในบางโอกาส ไม่ว่าจะนำมาเสิร์ฟบนโต๊ะที่งดงามและละเมียดละไม หรือแม้แต่ในแก้วที่คุณใช้ร่วมกับเพื่อนก็ตาม ลองใช้เวลาสักครู่คิดพิจารณา โดยการซื้อและการผลิตไวน์ด้วยวิธีการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งดีๆ ในชีวิตได้ในขณะที่ช่วยลดผลกระทบจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ECOBraud เป็นโปรแกรมการปลูกองุ่นอย่างยั่งยื่นของ นิว ฮอลแลนด์ และประกอบด้วยกลุ่มอุปกรณ์เพื่อการปลูกองุ่นหลากหลายครบวงจร รวมถึงเครื่องเก็บเกี่ยวองุ่นและรถแทรกเตอร์พิเศษของ Braud โปรแกรมนี้มุ่งเป้าหมายที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการทำกำไรในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูกองุ่น ECOBraud ประกอบด้วยสามส่วนประกอบหลัก: ระบบการจัดการอัจฉริยะ การจัดการอินพุตป้อนเข้าในอัตราแปรผัน และเทคโนโลยีตดิดตามแบบแถว

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องเก็บเกี่ยวอัจฉริยะ

ระบบการจัดการอัจฉริยะช่วยให้เครื่องเก็บเกี่ยวสามาถควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกและความเร็วของเครื่องยนต์โดยขึ้นอยู่กับโหลดจริงที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร ตัวอย่างเช่น เมื่อสิ้นสุดแถวหนึ่ง ขณะเคลื่อนที่ ระบบตัวสั่นจะดับลงโดยอัตโนมัติ การทำงานดังกล่าวช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้มากที่สุดถึง 31% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ


อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางที่ชัดเจนเพื่อความสำเร็จของงาน

​เทคโนโลยีการติดตามแบบแถวใช้สัญญาณปรับแก้นำทาง และมีสารับสัญญาณติดตั้งไว้บนตัวเครื่องจักรเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานในแต่ละแถวและทุกแถวสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว การทำงานดังกล่าวจะขจัดแถวแบบซ้ำๆ และการทำงานอินพุตที่สูญเปล่าลงในสมุดบันทึกประวัติการทำงาน เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตในการเก็บเกี่ยวรวมไปถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูกองุ่น


อ่านเพิ่มเติม

การจัดการปัจจัยการนำเข้าในอัตราแปรผัน

การผลิตปุ๋ยเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานอย่างมาก และการลดการใช้พลังงานใดๆ ที่จำเป็นในการผลิตจะต้องสามารถลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านลบอย่างชัดเจนสำหรับการทำไร่ตามรูปแบบตั้งต้น ชุดอุปกรณ์เครื่องหว่านพิเศษใช้เทคโนโลยี Field IQ™ เพื่อทำให้สามารถวางตำแหน่งเครื่องใส่ปุ๋ยได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแม่นยำ ระบบจะอ่านแผนที่ที่จัดเตรียมล่วงหน้า และใช้งานเฉพาะกับอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยเมื่อจำเป็นสำหรับการลดค่าใช้จ่ายด้านอินพุตในขณะที่ให้อัตราผลผลิตสูงสุด


อ่านเพิ่มเติม

ECOBRAUD ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณ

​มีผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นต้องการให้ไร่นาผลิตพืชผลโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแผนกลยุทธ์ของ ECOBraud แวดล้อมไปด้วยกลุ่มอุปกรณ์การเพาะปลูกองุ่นที่หลากหลายของ นิว ฮอลแลนด์ รวมไปถึงเครื่องเก็บเกี่ยวองุ่นของ Braud และรถแทรกเตอร์พิเศษที่จะสงมอบผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลงได้ถึง 10% สำหรับการผลิตไวน์หนึ่งขวด เมื่อนำการประหยัดเชื้อเพลิงจาก IMS และการประหยัดจากการใส่ปุ๋ยจากเครื่องหว่านมารวมกัน คุณจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไร่องุ่นลงได้สูงสุดถึง 40% ได้ ผลที่ได้จะลดการปล่อยไอเสียลงได้ถึง 31% จากการประหยัดเชื้อเพลิงผ่าน IMS และการจัดการการหว่านปุ๋ยที่ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยไอเสียลงอีก 9% มากกว่าเป้าหมายของปี 2020 ที่กำหนดไว้โดยองค์กรที่เกี่ยวข้อกง ซึ่งกำหนดให้ต้องลดการปล่อยไอเสียสู่บรรยากาศโดยรวมที่ระดับ 20%


อ่านเพิ่มเติมNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน