10S SERIES

ศูนย์รวมรูปภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

มาตรฐาน ตัวเลือก
เครื่องยนต์
 
เครื่องยนต์
รุ่นเครื่อง
ประเภทเครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ
กระบอกสูบ x ระยะชัก
ปริมาตรกระบอกสูบ
แรงม้าสูงสุด
รอบเครื่องที่กำหนด
แรงบิดสูงสุด
ระบบกรองอากาศ
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
5610S6610S7610S
NH Developed by FPTNH Developed by FPTNH Developed by FPT
NEFNEFNEF
เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมด้วยวาล์วน้ำ
4 สูบ 4 สูบ เทอร์โบชาร์จ4 สูบ เทอร์โบชาร์จ
104 x 132 มิลลิเมตร104 x 132 มิลลิเมตร104 x 132 มิลลิเมตร
4,485 ซีซี.4,485 ซีซี.4,485 ซีซี.
80 แรงม้า89 แรงม้า 105 แรงม้า
2,300 รอบ/นาที2,300 รอบ/นาที2,200 รอบ/นาที
320 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที356 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที453 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที
กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้นกรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้นกรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น
80 ลิตร80 ลิตร80 ลิตร
ระบบเพลาอำนวยกำลัง
 
ความเร็ว PTO
5610S6610S7610S
แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1,900 รอบ/นาทีแบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1,900 รอบ/นาที แบบอิสระ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1,900 รอบ/นาที
ระบบส่งกำลัง
 
ชนิดเกียร์
จำนวนเกียร์
ระบบความปลอดภัยเมื่อสตาร์ท
เบรก
ระบบเฟืองท้าย
ระบบไฟฟ้า
5610S6610S7610S
คอนสแตนเมชคอนสแตนเมช คอนสแตนเมช
8 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง (8 x 2)8 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง(8 x 2)8 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง(8 x 2)
สตาร์ทเครื่องแบบนิรภัย สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและปลด PTOสตาร์ทเครื่องแบบนิรภัย สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและปลด PTOสตาร์ทเครื่องแบบนิรภัย สตาร์ทได้เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างและปลด PTO
เบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกขณะจอดเบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกขณะจอดเบรกแบบจาน ชนิดหลายแผ่น แช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้อิสระ หรือพร้อมกันระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา และมีเบรกขณะจอด
ระบบล็อคเพลาท้ายระบบล็อคเพลาท้าย ระบบล็อคเพลาท้าย
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 90 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 65 แอมแปร์แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 90 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 65 แอมแปร์ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 90 แอมแปร์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 65 แอมแปร์
ระบบไฮดรอลิก
 
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด
อัตราการไหลสูงสุด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก
จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด
5610S6610S7610S
2,600 ปอนด์/ตารางนิ้ว2,600 ปอนด์/ตารางนิ้ว 2,600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
49.2 ลิตร/นาที49.2 ลิตร/นาที 49.2 ลิตร/นาที
ควบคุมแบบธรรมดา/ แบบอัตโนมัติ/ แบบผสม/ ระบบพิเศษควบคุมการยกวางเครื่องมืออัตโนมัติด้วยสวิตช์ Lift-O-Maticควบคุมแบบธรรมดา/ แบบอัตโนมัติ/ แบบผสม/ควบคุมแบบธรรมดา/ แบบอัตโนมัติ/ แบบผสม
3,286 กิโลกรัม3,286 กิโลกรัม4,211 กิโลกรัม
มาตราฐาน SAE เบอร์ 2มาตราฐาน SAE เบอร์ 2 มาตราฐาน SAE เบอร์ 2
ขนาดและน้ำหนักตัวรถ
 
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักถ่วง)
ระยะห่างหน้า - หลัง
ความยาวของตัวรถ
ความกว้างของตัวรถ
ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ (จุดต่ำสุด)
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย)
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่ใช้เบรกช่วย)
ขนาดยาง ล้อหน้า
ขนาดยาง ล้อหลัง
5610S6610S7610S
3,434 กิโลกรัม3,460 กิโลกรัม 3,537 กิโลกรัม
2,330 มิลลิเมตร2,330 มิลลิเมตร2,330 มิลลิเมตร
3,814 มิลลิเมตร 3,814 มิลลิเมตร 3,814 มิลลิเมตร
2,343 มิลลิเมตร2,343 มิลลิเมตร 2,343 มิลลิเมตร
587 มิลลิเมตร587 มิลลิเมตร 587 มิลลิเมตร
4,255 มิลลิเมตร4,255 มิลลิเมตร 4,255 มิลลิเมตร
4,725 มิลลิเมตร4,725 มิลลิเมตร4,725 มิลลิเมตร
12.4 - 24 นิ้ว 14.9 - 24 นิ้ว14.9 - 24 นิ้ว
18.4 - 30 นิ้ว18.4 - 34 นิ้ว18.4 - 34 นิ้ว
อุปกรณ์มาตราฐาน
 
อุปกรณ์มาตราฐาน
5610S6610S7610S
โคมไฟต่างๆ ตามกฏจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต
อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน
มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
โคมไฟต่างๆ ตามกฏจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต
อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน
มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
โคมไฟต่างๆ ตามกฏจราจร พร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังสำหรับทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต
อุปกรณ์แผงหน้าปัดวัดรอบบันทึกชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดน้ำมัน
มาตรวัดอุณหภูมิระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
เบาะนั่งปรับได้ และชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

 New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน