BIGBALER

รถทำฟ่อนฟางขนาดใหญ่รุ่นใหม่ ไม่มีการจำกัดความเร็ว

ศูนย์รวมรูปภาพ

รุ่น

BigBaler 890 Standard

ควมกว้าง (ซม.)80
ความสูง (ซม.)90
ระบบตัวยก MaxiSweep™ ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)1.96
ตัวป้อน2 งาตัวอัด / 6 ปลายยอดเดี่ยว


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
BigBaler 890 Standard
ขนาดของฟ่อนฟาง
ควมกว้าง (ซม.)80
ความสูง (ซม.)90
ความยาวต่ำสุด /สูงสุด (ซม.)100 / 260
ข้อกำหนดรถแทรกเตอร์
กำลัง PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) [กิโลวัตต์/แรงม้า(CV - หน่วยแรงม้าระบบยุโรป)]75/102
ความเร็ว PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) (รอบต่อนาที)1000
รีโมทไฮดรอลิก2
ชุดขับหลัก
กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิด
ระบบป้องกันสลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์
ระบบตัวยก MaxiSweep™
ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)1.96
ตัวป้องกันลมแบบลูกกลิ้ง
สว่านตัวช่วยป้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย5.5
ระบบลอยตัวสปริงแบบปรับได้
สปริงแบบปรับได้
ระบบป้องกันคลัตช์ลื่นในการยก
ล้อเกจวัด (15 X 6.00-6-4 โครง)2
ระบบ CropCutter™
ระบบ CropCutter™
ตัวเลือกใบมีด
ระยะห่างใบมีด (มม.)
การถอดใบมีด
การเปิดใช้ใบมีด เข้า-ออก
การป้องกันใบมีด
ระบบป้อน
ตัวป้อน2 งาตัวอัด / 6 ปลายยอดเดี่ยว
การป้องกันตัวป้อนสลิปคลัตช์
ตัวอัดแน่นชนิดงาพร้อม 4 ปลายยอดแหลม
ระบบป้องกันตัวอัดแน่นสลักแรงเฉือน
ถังแปรรูปอัดแรงดันเบื้องต้น, ปริมาตร (ม.³)0.25
ระบบ SmartFill™
ตัวกระทุ้ง
ความเร็ว (จังหวะ/นาที)48
ความยาวของจังหวะ (มม.)710
ระบบการผูกปม
ชนิดชนิดตัวผูกปมคู่
ชนิดพันรอบพลาสติก 110-150 ม./กก.
จำนวนการพันรอบ4
ชนิดพัดลมตัวผูกปมระบบไฟฟ้า
จำนวนพัดลมตัวผูกปม2
การเตือนฟังก์ชันตัวผูกปมจอภาพและการแสดงผล IntelliView™
การหล่อลื่นตัวผูกปมจาระบี
ความจุลูกบอลพันรอบ32
ระบบความหนาแน่นของฟ่อนฟาง
ควบคุมแบบ 3 ทางอย่างเป็นสัดส่วนควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™
การทับซ้อนแบบแมนวล
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ความพร้อมเชื่อมต่อ ISO 11783
จอภาพ IntelliView™ III
จอภาพ IntelliView™ IV
บันทึกรายการข้อมูล PLM GPS
ไฟส่องสว่าง
มาตรฐานไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็ก
ตัวเลือกไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวง
เพลา
เพลาเดียว (ขนาดยาง)600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5
เพลาแบบเรียงต่อ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อพร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อล้อขนาดใหญ่พร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5
เบรก
ไฮดรอลิก
นิวเมติก
ความเร็วการเดินทางสูงสุด
เพลาเดี่ยวและเพลาเรียงต่อ (กม./ชม.)40
เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ (กม./ชม.)60
ขนาดของรถทำฟ่อนฟาง
ความยาวก้านเมื่อปิด (ชิ้นเดียว) (มม.)7477
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 600/55X22.5 ยาง) (มม.)2568
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 710/40 R22.5 ยาง) (มม.)2604
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อ 500/50X17 ยาง) (มม.)2398
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ 620/50 R22.5 ยาง) (มม.)2562
ความสูง (เพลาเดี่ยว) (มม.)3133
ความสูง (เพลาเรียงต่อ) (มม.)3133
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐานตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงาน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลัง

BigBaler 890 Packer Cutter

ควมกว้าง (ซม.)80
ความสูง (ซม.)90
ระบบตัวยก MaxiSweep™ ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)1.96
ตัวป้อน3 งาตัวอัด / 6 ปลายยอดเดี่ยว


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
BigBaler 890 Packer Cutter
ขนาดของฟ่อนฟาง
ควมกว้าง (ซม.)80
ความสูง (ซม.)90
ความยาวต่ำสุด /สูงสุด (ซม.)100 / 260
ข้อกำหนดรถแทรกเตอร์
กำลัง PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) [กิโลวัตต์/แรงม้า(CV - หน่วยแรงม้าระบบยุโรป)]80/110
ความเร็ว PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) (รอบต่อนาที)1000
รีโมทไฮดรอลิก3
ชุดขับหลัก
กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิด
ระบบป้องกันสลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์
ระบบตัวยก MaxiSweep™
ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)1.96
ตัวป้องกันลมแบบลูกกลิ้ง
สว่านตัวช่วยป้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย5.5
ระบบลอยตัวสปริงแบบปรับได้
สปริงแบบปรับได้
ระบบป้องกันคลัตช์ลื่นในการยก
ล้อเกจวัด (15 X 6.00-6-4 โครง)2
ระบบ CropCutter™
ระบบ CropCutter™
ตัวเลือกใบมีด6
ระยะห่างใบมีด (มม.)114
การถอดใบมีดจากด้านหน้า
การเปิดใช้ใบมีด เข้า-ออกไฮดรอลิก
การป้องกันใบมีดสปริงเฉพาะแต่ละใบ
ระบบป้อน
ตัวป้อน3 งาตัวอัด / 6 ปลายยอดเดี่ยว
การป้องกันตัวป้อนสลิปคลัตช์
ตัวอัดแน่นชนิดงาพร้อม 6 ปลายยอดแหลม
ระบบป้องกันตัวอัดแน่นสลักแรงเฉือน
ถังแปรรูปอัดแรงดันเบื้องต้น, ปริมาตร (ม.³)0.25
ระบบ SmartFill™
ตัวกระทุ้ง
ความเร็ว (จังหวะ/นาที)48
ความยาวของจังหวะ (มม.)710
ระบบการผูกปม
ชนิดชนิดตัวผูกปมคู่
ชนิดพันรอบพลาสติก 110-150 ม./กก.
จำนวนการพันรอบ4
ชนิดพัดลมตัวผูกปมระบบไฟฟ้า
จำนวนพัดลมตัวผูกปม2
การเตือนฟังก์ชันตัวผูกปมจอภาพและการแสดงผล IntelliView™
การหล่อลื่นตัวผูกปมจาระบี
ความจุลูกบอลพันรอบ32
ระบบความหนาแน่นของฟ่อนฟาง
ควบคุมแบบ 3 ทางอย่างเป็นสัดส่วนควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™
การทับซ้อนแบบแมนวล
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ความพร้อมเชื่อมต่อ ISO 11783
จอภาพ IntelliView™ III
จอภาพ IntelliView™ IV
บันทึกรายการข้อมูล PLM GPS
ไฟส่องสว่าง
มาตรฐานไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็ก
ตัวเลือกไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวง
เพลา
เพลาเดียว (ขนาดยาง)600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5
เพลาแบบเรียงต่อ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อพร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อล้อขนาดใหญ่พร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5
เบรก
ไฮดรอลิก
นิวเมติก
ความเร็วการเดินทางสูงสุด
เพลาเดี่ยวและเพลาเรียงต่อ (กม./ชม.)40
เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ (กม./ชม.)60
ขนาดของรถทำฟ่อนฟาง
ความยาวก้านเมื่อปิด (ชิ้นเดียว) (มม.)7477
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 600/55X22.5 ยาง) (มม.)2568
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 710/40 R22.5 ยาง) (มม.)2604
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อ 500/50X17 ยาง) (มม.)2398
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ 620/50 R22.5 ยาง) (มม.)2562
ความสูง (เพลาเดี่ยว) (มม.)3133
ความสูง (เพลาเรียงต่อ) (มม.)3133
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐานตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงาน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลัง

BigBaler 890 CropCutter

ควมกว้าง (ซม.)80
ความสูง (ซม.)90
ระบบตัวยก MaxiSweep™ ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)1.96
ตัวป้อนความกว้างโรเตอร์ 800 มม. รูปแบบปลายยอดตัว "W"


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
BigBaler 890 CropCutter
ขนาดของฟ่อนฟาง
ควมกว้าง (ซม.)80
ความสูง (ซม.)90
ความยาวต่ำสุด /สูงสุด (ซม.)100 / 260
ข้อกำหนดรถแทรกเตอร์
กำลัง PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) [กิโลวัตต์/แรงม้า(CV - หน่วยแรงม้าระบบยุโรป)]95/130
ความเร็ว PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) (รอบต่อนาที)1000
รีโมทไฮดรอลิก3
ชุดขับหลัก
กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิด
ระบบป้องกันสลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์
ระบบตัวยก MaxiSweep™
ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)1.96
ตัวป้องกันลมแบบลูกกลิ้ง
สว่านตัวช่วยป้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย6
ระบบลอยตัวสปริงแบบปรับได้
สปริงแบบปรับได้
ระบบป้องกันคลัตช์ลื่นในการยก
ล้อเกจวัด (15 X 6.00-6-4 โครง)2
ระบบ CropCutter™
ระบบ CropCutter™
ตัวเลือกใบมีด9 หรือ 19
ระยะห่างใบมีด (มม.)78 / 39
การถอดใบมีดตัวถอนถึงมีดแบบเลื่อน
การเปิดใช้ใบมีด เข้า-ออกไฮดรอลิก
การป้องกันใบมีดสปริงเฉพาะแต่ละใบ
ระบบป้อน
ตัวป้อนความกว้างโรเตอร์ 800 มม. รูปแบบปลายยอดตัว "W"
การป้องกันตัวป้อนการตัดคลัตช์
ตัวอัดแน่นชนิดงาพร้อม 4 ปลายยอดแหลม
ระบบป้องกันตัวอัดแน่นสลักแรงเฉือน
ถังแปรรูปอัดแรงดันเบื้องต้น, ปริมาตร (ม.³)0.25
ระบบ SmartFill™
ตัวกระทุ้ง
ความเร็ว (จังหวะ/นาที)48
ความยาวของจังหวะ (มม.)710
ระบบการผูกปม
ชนิดชนิดตัวผูกปมคู่
ชนิดพันรอบพลาสติก 110-150 ม./กก.
จำนวนการพันรอบ4
ชนิดพัดลมตัวผูกปมระบบไฟฟ้า
จำนวนพัดลมตัวผูกปม2
การเตือนฟังก์ชันตัวผูกปมจอภาพและการแสดงผล IntelliView™
การหล่อลื่นตัวผูกปมจาระบี
ความจุลูกบอลพันรอบ32
ระบบความหนาแน่นของฟ่อนฟาง
ควบคุมแบบ 3 ทางอย่างเป็นสัดส่วนควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™
การทับซ้อนแบบแมนวล
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ความพร้อมเชื่อมต่อ ISO 11783
จอภาพ IntelliView™ III
จอภาพ IntelliView™ IV
บันทึกรายการข้อมูล PLM GPS
ไฟส่องสว่าง
มาตรฐานไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็ก
ตัวเลือกไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวง
เพลา
เพลาเดียว (ขนาดยาง)600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5
เพลาแบบเรียงต่อ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อพร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อล้อขนาดใหญ่พร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5
เบรก
ไฮดรอลิก
นิวเมติก
ความเร็วการเดินทางสูงสุด
เพลาเดี่ยวและเพลาเรียงต่อ (กม./ชม.)40
เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ (กม./ชม.)60
ขนาดของรถทำฟ่อนฟาง
ความยาวก้านเมื่อปิด (ชิ้นเดียว) (มม.)7533
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 600/55X22.5 ยาง) (มม.)2568
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 710/40 R22.5 ยาง) (มม.)2604
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อ 500/50X17 ยาง) (มม.)2398
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ 620/50 R22.5 ยาง) (มม.)2562
ความสูง (เพลาเดี่ยว) (มม.)3223
ความสูง (เพลาเรียงต่อ) (มม.)3223
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐานตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงาน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลัง

BigBaler 1270 Standard

ควมกว้าง (ซม.)120
ความสูง (ซม.)70
ระบบตัวยก MaxiSweep™ ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)2.23
ตัวป้อน3 งาตัวอัด / 9 ปลายยอดเดี่ยว


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
BigBaler 1270 Standard
ขนาดของฟ่อนฟาง
ควมกว้าง (ซม.)120
ความสูง (ซม.)70
ความยาวต่ำสุด /สูงสุด (ซม.)100 / 260
ข้อกำหนดรถแทรกเตอร์
กำลัง PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) [กิโลวัตต์/แรงม้า(CV - หน่วยแรงม้าระบบยุโรป)]85/114
ความเร็ว PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) (รอบต่อนาที)1000
รีโมทไฮดรอลิก2
ชุดขับหลัก
กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิด
ระบบป้องกันสลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์
ระบบตัวยก MaxiSweep™
ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)2.23
ตัวป้องกันลมแบบลูกกลิ้ง
สว่านตัวช่วยป้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย5.5
ระบบลอยตัวสปริงแบบปรับได้
สปริงแบบปรับได้
ระบบป้องกันคลัตช์ลื่นในการยก
ล้อเกจวัด (15 X 6.00-6-4 โครง)2
ระบบ CropCutter™
ระบบ CropCutter™
ตัวเลือกใบมีด
ระยะห่างใบมีด (มม.)
การถอดใบมีด
การเปิดใช้ใบมีด เข้า-ออก
การป้องกันใบมีด
ระบบป้อน
ตัวป้อน3 งาตัวอัด / 9 ปลายยอดเดี่ยว
การป้องกันตัวป้อนสลิปคลัตช์
ตัวอัดแน่นชนิดงาพร้อม 6 ปลายยอดแหลม
ระบบป้องกันตัวอัดแน่นสลักแรงเฉือน
ถังแปรรูปอัดแรงดันเบื้องต้น, ปริมาตร (ม.³)0.3
ระบบ SmartFill™
ตัวกระทุ้ง
ความเร็ว (จังหวะ/นาที)48
ความยาวของจังหวะ (มม.)710
ระบบการผูกปม
ชนิดชนิดตัวผูกปมคู่
ชนิดพันรอบพลาสติก 110-150 ม./กก.
จำนวนการพันรอบ6
ชนิดพัดลมตัวผูกปมระบบไฟฟ้า
จำนวนพัดลมตัวผูกปม3
การเตือนฟังก์ชันตัวผูกปมจอภาพและการแสดงผล IntelliView™
การหล่อลื่นตัวผูกปมจาระบี
ความจุลูกบอลพันรอบ32
ระบบความหนาแน่นของฟ่อนฟาง
ควบคุมแบบ 3 ทางอย่างเป็นสัดส่วนควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™
การทับซ้อนแบบแมนวล
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ความพร้อมเชื่อมต่อ ISO 11783
จอภาพ IntelliView™ III
จอภาพ IntelliView™ IV
บันทึกรายการข้อมูล PLM GPS
ไฟส่องสว่าง
มาตรฐานไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็ก
ตัวเลือกไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวง
เพลา
เพลาเดียว (ขนาดยาง)600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5
เพลาแบบเรียงต่อ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อพร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อล้อขนาดใหญ่พร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5
เบรก
ไฮดรอลิก
นิวเมติก
ความเร็วการเดินทางสูงสุด
เพลาเดี่ยวและเพลาเรียงต่อ (กม./ชม.)40
เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ (กม./ชม.)60
ขนาดของรถทำฟ่อนฟาง
ความยาวก้านเมื่อปิด (ชิ้นเดียว) (มม.)7477
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 600/55X22.5 ยาง) (มม.)2568
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 710/40 R22.5 ยาง) (มม.)2604
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อ 500/50X17 ยาง) (มม.)2398
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ 620/50 R22.5 ยาง) (มม.)2562
ความสูง (เพลาเดี่ยว) (มม.)3133
ความสูง (เพลาเรียงต่อ) (มม.)3133
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐานตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงาน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลัง

BigBaler 1270 CropCutter

ควมกว้าง (ซม.)120
ความสูง (ซม.)70
ระบบตัวยก MaxiSweep™ ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)2.35
ตัวป้อนความกว้างโรเตอร์ 1200 มม. รูปแบบปลายยอดตัว "W"


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
BigBaler 1270 CropCutter
ขนาดของฟ่อนฟาง
ควมกว้าง (ซม.)120
ความสูง (ซม.)70
ความยาวต่ำสุด /สูงสุด (ซม.)100 / 260
ข้อกำหนดรถแทรกเตอร์
กำลัง PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) [กิโลวัตต์/แรงม้า(CV - หน่วยแรงม้าระบบยุโรป)]105/141
ความเร็ว PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) (รอบต่อนาที)1000
รีโมทไฮดรอลิก3
ชุดขับหลัก
กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิด
ระบบป้องกันสลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์
ระบบตัวยก MaxiSweep™
ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)2.35
ตัวป้องกันลมแบบลูกกลิ้ง
สว่านตัวช่วยป้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย6
ระบบลอยตัวสปริงแบบปรับได้
สปริงแบบปรับได้
ระบบป้องกันคลัตช์ลื่นในการยก
ล้อเกจวัด (15 X 6.00-6-4 โครง)2
ระบบ CropCutter™
ระบบ CropCutter™
ตัวเลือกใบมีด15 หรือ 29
ระยะห่างใบมีด (มม.)78 / 39
การถอดใบมีดตัวถอนถึงมีดแบบเลื่อน
การเปิดใช้ใบมีด เข้า-ออกไฮดรอลิก
การป้องกันใบมีดสปริงเฉพาะแต่ละใบ
ระบบป้อน
ตัวป้อนความกว้างโรเตอร์ 1200 มม. รูปแบบปลายยอดตัว "W"
การป้องกันตัวป้อนการตัดคลัตช์
ตัวอัดแน่นชนิดงาพร้อม 6 ปลายยอดแหลม
ระบบป้องกันตัวอัดแน่นสลักแรงเฉือน
ถังแปรรูปอัดแรงดันเบื้องต้น, ปริมาตร (ม.³)0.3
ระบบ SmartFill™
ตัวกระทุ้ง
ความเร็ว (จังหวะ/นาที)48
ความยาวของจังหวะ (มม.)710
ระบบการผูกปม
ชนิดชนิดตัวผูกปมคู่
ชนิดพันรอบพลาสติก 110-150 ม./กก.
จำนวนการพันรอบ6
ชนิดพัดลมตัวผูกปมระบบไฟฟ้า
จำนวนพัดลมตัวผูกปม3
การเตือนฟังก์ชันตัวผูกปมจอภาพและการแสดงผล IntelliView™
การหล่อลื่นตัวผูกปมจาระบี
ความจุลูกบอลพันรอบ32
ระบบความหนาแน่นของฟ่อนฟาง
ควบคุมแบบ 3 ทางอย่างเป็นสัดส่วนควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™
การทับซ้อนแบบแมนวล
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ความพร้อมเชื่อมต่อ ISO 11783
จอภาพ IntelliView™ III
จอภาพ IntelliView™ IV
บันทึกรายการข้อมูล PLM GPS
ไฟส่องสว่าง
มาตรฐานไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็ก
ตัวเลือกไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวง
เพลา
เพลาเดียว (ขนาดยาง)600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5
เพลาแบบเรียงต่อ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อพร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)500/50X17
เพลาแบบเรียงต่อล้อขนาดใหญ่พร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5
เบรก
ไฮดรอลิก
นิวเมติก
ความเร็วการเดินทางสูงสุด
เพลาเดี่ยวและเพลาเรียงต่อ (กม./ชม.)40
เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ (กม./ชม.)60
ขนาดของรถทำฟ่อนฟาง
ความยาวก้านเมื่อปิด (ชิ้นเดียว) (มม.)7533
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 600/55X22.5 ยาง) (มม.)2568
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 710/40 R22.5 ยาง) (มม.)2604
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อ 500/50X17 ยาง) (มม.)2398
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ 620/50 R22.5 ยาง) (มม.)2562
ความสูง (เพลาเดี่ยว) (มม.)3223
ความสูง (เพลาเรียงต่อ) (มม.)3223
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐานตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงาน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลัง

มาตรฐาน ตัวเลือก - ไม่มีNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน