BIGBALER

รถทำฟ่อนฟางขนาดใหญ่รุ่นใหม่ ไม่มีการจำกัดความเร็ว

ศูนย์รวมรูปภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

มาตรฐาน ตัวเลือก
ขนาดของฟ่อนฟาง
 
ควมกว้าง (ซม.)
ความสูง (ซม.)
ความยาวต่ำสุด /สูงสุด (ซม.)
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
808080120120
9090907070
100 / 260100 / 260100 / 260100 / 260100 / 260
ข้อกำหนดรถแทรกเตอร์
 
กำลัง PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) [กิโลวัตต์/แรงม้า(CV - หน่วยแรงม้าระบบยุโรป)]
ความเร็ว PTO (ชุดฝากส่งกำลัง) (รอบต่อนาที)
รีโมทไฮดรอลิก
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
75/10280/11095/13085/114105/141
10001000100010001000
23323
ชุดขับหลัก
 
กระปุกเกียร์
ระบบป้องกัน
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
กระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิดกระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิดกระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิดกระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิดกระปุกเกียร์ทดสามระดับอาบน้ำมันระบบปิด
สลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์สลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์สลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์สลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์สลักแรงเฉือน คลัตช์โอเวอร์รันและสลิปคลัตช์
ระบบตัวยก MaxiSweep™
 
ความกว้าง (DIN 11220) (ม.)
ตัวป้องกันลมแบบลูกกลิ้ง
สว่านตัวช่วยป้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
ระบบลอยตัว
สปริงแบบปรับได้
ระบบป้องกันคลัตช์ลื่นในการยก
ล้อเกจวัด (15 X 6.00-6-4 โครง)
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
1.961.961.962.232.35
5.55.565.56
สปริงแบบปรับได้สปริงแบบปรับได้สปริงแบบปรับได้สปริงแบบปรับได้สปริงแบบปรับได้
22222
ระบบ CropCutter™
 
ระบบ CropCutter™
ตัวเลือกใบมีด
ระยะห่างใบมีด (มม.)
การถอดใบมีด
การเปิดใช้ใบมีด เข้า-ออก
การป้องกันใบมีด
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
69 หรือ 1915 หรือ 29
11478 / 3978 / 39
จากด้านหน้าตัวถอนถึงมีดแบบเลื่อนตัวถอนถึงมีดแบบเลื่อน
ไฮดรอลิกไฮดรอลิกไฮดรอลิก
สปริงเฉพาะแต่ละใบสปริงเฉพาะแต่ละใบสปริงเฉพาะแต่ละใบ
ระบบป้อน
 
ตัวป้อน
การป้องกันตัวป้อน
ตัวอัดแน่น
ระบบป้องกันตัวอัดแน่น
ถังแปรรูปอัดแรงดันเบื้องต้น, ปริมาตร (ม.³)
ระบบ SmartFill™
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
2 งาตัวอัด / 6 ปลายยอดเดี่ยว3 งาตัวอัด / 6 ปลายยอดเดี่ยวความกว้างโรเตอร์ 800 มม. รูปแบบปลายยอดตัว "W"3 งาตัวอัด / 9 ปลายยอดเดี่ยวความกว้างโรเตอร์ 1200 มม. รูปแบบปลายยอดตัว "W"
สลิปคลัตช์สลิปคลัตช์การตัดคลัตช์สลิปคลัตช์การตัดคลัตช์
ชนิดงาพร้อม 4 ปลายยอดแหลมชนิดงาพร้อม 6 ปลายยอดแหลมชนิดงาพร้อม 4 ปลายยอดแหลมชนิดงาพร้อม 6 ปลายยอดแหลมชนิดงาพร้อม 6 ปลายยอดแหลม
สลักแรงเฉือนสลักแรงเฉือนสลักแรงเฉือนสลักแรงเฉือนสลักแรงเฉือน
0.250.250.250.30.3
ตัวกระทุ้ง
 
ความเร็ว (จังหวะ/นาที)
ความยาวของจังหวะ (มม.)
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
4848484848
710710710710710
ระบบการผูกปม
 
ชนิด
ชนิดพันรอบ
จำนวนการพันรอบ
ชนิดพัดลมตัวผูกปม
จำนวนพัดลมตัวผูกปม
การเตือนฟังก์ชันตัวผูกปม
การหล่อลื่นตัวผูกปม
ความจุลูกบอลพันรอบ
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
ชนิดตัวผูกปมคู่ชนิดตัวผูกปมคู่ชนิดตัวผูกปมคู่ชนิดตัวผูกปมคู่ชนิดตัวผูกปมคู่
พลาสติก 110-150 ม./กก.พลาสติก 110-150 ม./กก.พลาสติก 110-150 ม./กก.พลาสติก 110-150 ม./กก.พลาสติก 110-150 ม./กก.
44466
ระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้า
22233
จอภาพและการแสดงผล IntelliView™จอภาพและการแสดงผล IntelliView™จอภาพและการแสดงผล IntelliView™จอภาพและการแสดงผล IntelliView™จอภาพและการแสดงผล IntelliView™
จาระบีจาระบีจาระบีจาระบีจาระบี
3232323232
ระบบความหนาแน่นของฟ่อนฟาง
 
ควบคุมแบบ 3 ทางอย่างเป็นสัดส่วน
การทับซ้อนแบบแมนวล
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
ควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™ควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™ควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™ควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™ควบคุมผ่านจอภาพ IntelliView™
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
 
ความพร้อมเชื่อมต่อ ISO 11783
จอภาพ IntelliView™ III
จอภาพ IntelliView™ IV
บันทึกรายการข้อมูล PLM GPS
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
ไฟส่องสว่าง
 
มาตรฐาน
ตัวเลือก
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
ไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็กไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็กไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็กไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็กไฟทำงานด้านหลังสองดวง ไฟสัญญาณหมุนหนึ่งดวง ไฟบริการด้านซ้ายสำหรับตัวอัดแน่น ไฟบริการแบบพกพามีแม่เหล็ก
ไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวงไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวงไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวงไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวงไฟตัวยก LED สองดวง ไฟบริการด้านขวา ไฟตัวผูกปมสองดวง ไฟเข็มกระทุ้งนำทางที่แม่นยำหนึ่งดวง
เพลา
 
เพลาเดียว (ขนาดยาง)
เพลาแบบเรียงต่อ (ขนาดยาง)
เพลาแบบเรียงต่อพร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)
เพลาแบบเรียงต่อล้อขนาดใหญ่พร้อมระบบ Auto-Steer™ (ขนาดยาง)
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5600/55X22.5 หรือ 710/40X22.5
500/50X17500/50X17500/50X17500/50X17500/50X17
500/50X17500/50X17500/50X17500/50X17500/50X17
560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5560/45 R22.5 หรือ 620/50 R22.5
เบรก
 
ไฮดรอลิก
นิวเมติก
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
ความเร็วการเดินทางสูงสุด
 
เพลาเดี่ยวและเพลาเรียงต่อ (กม./ชม.)
เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ (กม./ชม.)
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
4040404040
6060606060
ขนาดของรถทำฟ่อนฟาง
 
ความยาวก้านเมื่อปิด (ชิ้นเดียว) (มม.)
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 600/55X22.5 ยาง) (มม.)
ความกว้าง (เพลาเดี่ยว 710/40 R22.5 ยาง) (มม.)
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อ 500/50X17 ยาง) (มม.)
ความกว้าง (เพลาเรียงต่อล้อขนาดใหญ่ 620/50 R22.5 ยาง) (มม.)
ความสูง (เพลาเดี่ยว) (มม.)
ความสูง (เพลาเรียงต่อ) (มม.)
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
74777477753374777533
25682568256825682568
26042604260426042604
23982398239823982398
25622562256225622562
31333133322331333223
31333133322331333223
อุปกรณ์มาตรฐาน
 
อุปกรณ์มาตรฐาน
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
ตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงานตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงานตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงานตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงานตัวป้องกันลดแบบม้วน ระบบ SmartFill™ ระบบอัดจาระบีศูนย์กลาง ระบบ Bale-Eject™ มาตรฐาน ก้านทำฟ่อนฟางแบบลูกกลิ้งพร้อมระบบการพับด้วยไฮดรอลิก ไฟทำงาน
อุปกรณ์เสริม
 
อุปกรณ์เสริม
BigBaler 890 StandardBigBaler 890 Packer CutterBigBaler 890 CropCutterBigBaler 1270 StandardBigBaler 1270 CropCutter
ชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลังชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลังชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลังชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลังชุดความสะดวกสบาย ระบบจาระบีอัตโนมัติ ระบบ bale-Eject™ บางส่วน ไฟบริการ ระบบเฝ้าตรวจตราด้วยกล้อง ระบบ ActiveWeigh™ ระบบวัดความชื้น ชุดมีดตัดชุบแข็งด้านหน้า ระบบกำหนดความยาวฟ่อนฟางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาของเหลว CropSaver™ ระบบ CropID™ ระบบ SmartFill™ กันชนหลัง

มาตรฐาน ตัวเลือก - ไม่มีNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน