BR6000

เครื่องทำฟ่อนฟางสำหรับทุกงาน

ศูนย์รวมรูปภาพ

BR6000

สองรุ่นพื้นฐาน

New Holland นำเสนอสองรุ่นสพหรับรถทำฟ่อนฟาง Roll-Bar™: รุ่น BR6080 และ BR6090 ขนาดฟ่อนฟางที่รถรุ่นเหล่านี้ผลิตได้จะเหมือนกับ วึงหมายถึงความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของคุณ เช่น จำนวนฟ่อนฟางที่คุณต้องม้วน ความกว้างของแนวหญ้าหรือแนวกองฟาง การใช้งานฟ่อนฟางสำหรับการปศุสัตว์ หญ้าแห้งหรือไว้ใชรองรับ หรือความต้องการในการอัดในงานปศุสัตว์ของคุณอย่างรวดเร็วเท่าที่เป็นไปได้หลังจากม้วนพัน


อ่านเพิ่มเติม

ระบบ Roll-Bar™ ที่ไว้วางใจได้

ไม่ว่ารถรุ่นใด หรือข้อมูลจำเพาะใดของรถทำฟ่อนฟาง จะติดตั้งมาพร้อมกับแถบราวหมุน Roll-Bar™ ทำให้มั่นใจในการหมุนเลี้ยวเชิงบวก ชิ้นส่วนประกอบดังกล่าวทำให้ทำงานการม้วนพืชผลใดๆ ทุกเงื่อนไขการทำงาน ทุกความหนาแน่นที่ต้องการได้


อ่านเพิ่มเติม


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน