ใบมีดดันดิน

ศูนย์รวมรูปภาพ

รุ่น

FB6TCR

รุ่นรถแทรกเตอร์TC48R New (Plus)
ขนาดใบมีด6'
ความสูงของใบมีด48,5
ความกว้างของการทำงาน7,5


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB6TCR
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TC48R New (Plus)
ขนาดใบมีด6'
ความสูงของใบมีด48,5
ความกว้างของการทำงาน7,5
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)330
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง40
ช่วงชัก375

FB6T45

รุ่นรถแทรกเตอร์TT45
ขนาดใบมีด6.5'
ความสูงของใบมีด50
ความกว้างของการทำงาน7,5


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB6T45
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT45
ขนาดใบมีด6.5'
ความสูงของใบมีด50
ความกว้างของการทำงาน7,5
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)350
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง40
ช่วงชัก430

FB6T50

รุ่นรถแทรกเตอร์TT3.50
ขนาดใบมีด6.5'
ความสูงของใบมีด50
ความกว้างของการทำงาน7,5


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB6T50
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT3.50
ขนาดใบมีด6.5'
ความสูงของใบมีด50
ความกว้างของการทำงาน7,5
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)400
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง40
ช่วงชัก485

FB7T5S

รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.55
ขนาดใบมีด7'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB7T5S
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.55
ขนาดใบมีด7'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)480
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง40
ช่วงชัก430

FB7T75

รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.75
ขนาดใบมีด7'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB7T75
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.75
ขนาดใบมีด7'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)500
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง40
ช่วงชัก485

FB7T90

รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.90
ขนาดใบมีด7'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB7T90
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.90
ขนาดใบมีด7'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)520
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง40
ช่วงชัก485

FB8TS6

รุ่นรถแทรกเตอร์TS6.125, TS6.140
ขนาดใบมีด8'
ความสูงของใบมีด59
ความกว้างของการทำงาน10


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB8TS6
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TS6.125, TS6.140
ขนาดใบมีด8'
ความสูงของใบมีด59
ความกว้างของการทำงาน10
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)600
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง45
ช่วงชัก495

FB810S

รุ่นรถแทรกเตอร์7610S
ขนาดใบมีด8'
ความสูงของใบมีด59
ความกว้างของการทำงาน10


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB810S
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์7610S
ขนาดใบมีด8'
ความสูงของใบมีด59
ความกว้างของการทำงาน10
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)600
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง45
ช่วงชัก495

FB8D10R

รุ่นรถแทรกเตอร์TD5.110
ขนาดใบมีด8'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB8D10R
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TD5.110
ขนาดใบมีด8'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)590
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง45
ช่วงชัก495

FB8D10C

รุ่นรถแทรกเตอร์TD5.110 cab
ขนาดใบมีด8'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
FB8D10C
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TD5.110 cab
ขนาดใบมีด8'
ความสูงของใบมีด55
ความกว้างของการทำงาน10
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)590
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
เส้นผ่านศูนย์กลาง45
ช่วงชัก495


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน