ใบมีดดันดิน

ศูนย์รวมรูปภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

มาตรฐาน ตัวเลือก
ข้อมูลจำเพาะ
 
รุ่นรถแทรกเตอร์
ขนาดใบมีด
ความสูงของใบมีด
ความกว้างของการทำงาน
น้ำหนัก (ใบมีด + โครง)
FB6TCRFB6T45FB6T50FB7T5SFB7T75FB7T90FB8TS6FB810SFB8D10RFB8D10C
TC48R New (Plus)TT45TT3.50TT4.55TT4.75TT4.90TS6.125, TS6.1407610STD5.110TD5.110 cab
6'6.5'6.5'7'7'7'8'8'8'8'
48,5505055555559595555
7,57,57,510101010101010
330350400480500520600600590590
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก
 
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ช่วงชัก
FB6TCRFB6T45FB6T50FB7T5SFB7T75FB7T90FB8TS6FB810SFB8D10RFB8D10C
40404040404045454545
375430485430485485495495495495


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
กลับไปที่ด้านบน