เครื่องปลูกอ้อย

ศูนย์รวมรูปภาพ

รุ่น

SP145S

รุ่นรถแทรกเตอร์TC48R, TT45
จำนวนร่องSingle ร่องเดี่ยว
ระยะห่างของร่อง-
ความกว้างของการทำงาน15-30


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
SP145S
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TC48R, TT45
จำนวนร่องSingle ร่องเดี่ยว
ระยะห่างของร่อง-
ความกว้างของการทำงาน15-30
ความสูงของตะกร้า125
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง)160x200x205
ประเภทของการต่อพ่วงCat I , II
น้ำหนัก600

SP170S

รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.75, TT4.90
จำนวนร่องSingle ร่องเดี่ยว
ระยะห่างของร่อง-
ความกว้างของการทำงาน15-30


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
SP170S
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.75, TT4.90
จำนวนร่องSingle ร่องเดี่ยว
ระยะห่างของร่อง-
ความกว้างของการทำงาน15-30
ความสูงของตะกร้า125
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง)160x200x205
ประเภทของการต่อพ่วงCat II
น้ำหนัก600

SP225L

รุ่นรถแทรกเตอร์TT45, TT3.50, TT4.55
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง25
ความกว้างของการทำงาน15-30


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
SP225L
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT45, TT3.50, TT4.55
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง25
ความกว้างของการทำงาน15-30
ความสูงของตะกร้า125
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง)160x200x216
ประเภทของการต่อพ่วงCat I , II
น้ำหนัก650

SP230L

รุ่นรถแทรกเตอร์TT45, TT3.50, TT4.55
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง30
ความกว้างของการทำงาน15-30


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
SP230L
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT45, TT3.50, TT4.55
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง30
ความกว้างของการทำงาน15-30
ความสูงของตะกร้า125
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง)160x200x216
ประเภทของการต่อพ่วงCat I , II
น้ำหนัก650

SP230S

รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.75
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง30
ความกว้างของการทำงาน15-30


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
SP230S
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.75
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง30
ความกว้างของการทำงาน15-30
ความสูงของตะกร้า140
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง)200x220x240
ประเภทของการต่อพ่วงCat II
น้ำหนัก840

SP240S

รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.90, 7610S, TD5.110, TS6.125
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง40
ความกว้างของการทำงาน15-30


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
SP240S
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์TT4.90, 7610S, TD5.110, TS6.125
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง40
ความกว้างของการทำงาน15-30
ความสูงของตะกร้า140
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง)200x220x240
ประเภทของการต่อพ่วงCat II
น้ำหนัก860

SP250S

รุ่นรถแทรกเตอร์7610S, TD5.110, TS6.125, TS6.140
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง50
ความกว้างของการทำงาน15-30


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
SP250S
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นรถแทรกเตอร์7610S, TD5.110, TS6.125, TS6.140
จำนวนร่องDouble ร่องคู่
ระยะห่างของร่อง50
ความกว้างของการทำงาน15-30
ความสูงของตะกร้า140
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง)200x220x240
ประเภทของการต่อพ่วงCat II
น้ำหนัก870


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน