ประกาศทางกฎหมาย

นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว โลโก้ กราฟิก เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือสัญลักษณ์ทางการค้าในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายที่แสดงทางด้านล่าง เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายทั่วไป เครื่องหมายบริการ และ/หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ New Holland และ Case บริษัทย่อยของ CNH Industrial N.V และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่ได้ยินยอมจาก CNH Industrial N.V. เสียก่อน

เครื่องหมายการค้าของ New Holland

ผลิตภัณฑ์

Agrifull: เครื่องกลการเกษตร

Conestoga: ชุดเกียร์ทำงานสำหรับเกวียนในไร่

Constant Power PLUS: รถแทรกเตอร์

Crop-Carrier: กล่องสำหรับหญ้าสับสำหรับอาหารสัตว์

Crop-Chopper: เครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าสับสำหรับอาหารสัตว์ที่เคลื่อนไหวแบบไม่ควบคุม

Discbine: เครื่องตัดหญ้าทำหญ้าเลี้ยงสัตว์แบบจาน

Fastnet: เครื่องทำฟ่อนฟางแบบม้วน

Flow-Action: กลไกการป้อนเครื่องทำฟ่อนฟาง

Gemini: รถแทรกเตอร์

Haybine: เครื่องตัดหญ้าทำหญ้าเลี้ยงสัตว์

Hayliner: เครื่องทำฟ่อนฟาง

Hesston *: เครื่องเก็บเกี่ยว (เฉพาะนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

Hydro Swing *: เครื่องเก็บเกี่ยวหญ้า (เฉพาะนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

Metalert: ตัวตรวจจับโลหะอิเล็กทรอนิกส์

New Holland: ทุกผลิตภัณฑ์และบริการ

PowerStar: รถแทรกเตอร์

Rolabar: คราดตัวส่งด้านข้าง

Speedrower: เครื่องทำแนวกองฟางแบบขับเคลื่อนได้ในตัว

Stackcruiser: เกวียนทำฟ่อนฟางอัตโนมัติแบบขับเคลื่อนได้ในตัว

Stackliner: เกวียนทำฟ่อนฟางอัตโนมัติ

Super Boom: รถตักล้อยางเอนกประสงค์ขนาดเล็ก

Twindrower: ชุดพ่วงตคราดแบบคู่

Twin Rotor: รถเกี่ยวนวด

Whirl-A-Feed: เครื่องเป่าลมหญ้าสับสำหรับอาหารสัตว์New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน