Ballepressere BC5000

BALLEDANNELSE

ENSARTEDE BALLER GIVER LET STABLING

De kompakte baller opbygget af ensartet afgrøde er lette at håndtere og holder faconen over lange perioder. Det eksklusive New Holland rotorindføringssystem med indføringsrotorer og en indføringsgaffel, er skånsomt overfor afgrøden og sikrer et ensartet afgrødeflow og en balle af høj kvalitet. Den ensartede ballelængde skyldes den perfekte placering af målehjulet, og justering af længden sker ubesværet med udløserstoppet på ballemålearmen.


Læs mere

KONSTANT ENSARTET PRESNINGSGRAD

Ballepresningsgraden justeres let med manuelt betjente strammefjedre, som tilpasser trykket på øverste og nederste pressekanalskinner. Som ekstraudstyr kan BC5000 Serien leveres med Hydroformatic der fastholder presningsgraden i ballekammeret uafhængigt af varierende fugtindhold.


Læs mere

FASTE BALLER, PERFEKT UDSEENDE

Den ensartede produktion af faste baller er kendetegnende for de nye BC5000 pressere. Det lange ballekammer med længere stempelvandring kombineret med det nye stempel med højere hastighed, sikrer førsteklasses balledannelse. Justerbare skinner i toppen og bunden af ballekammeret samt justerbare døre i ballehuset giver mulighed for perfekt indstilling af den ønskede presningsgrad.


Læs mere