Ballepressere BIGBALER PLUS

FORNYELSER & PRÆMIERINGER

En ny æra af intelligente pressere

• SmartFill™ II opgraderer det allerede brancheførende ballefyldningssensorsystem, som sikrer, at hver balle har perfekt form
• Sensorer er direkte forbundet med stemplet, som med en høj grad af præcision måler belastningen på stemplet. Dette oversættes derefter til perfekt indikation af kørselsretningen venstre / højre
• Hvis presseren registrerer ensidig fødning, informeres operatøren via IntelliView ™ -skærmen til at køre enten mere til højre eller til venstre side af skåret for at opretholde en jævn ballefyldning
• Dette system forbedrer automatisk densitet såvel som fører til mere stabil ballevægt under forskellige forhold


Læs mere

IntelliCruise™ system. Optimeret kapacitet. Fantastisk ensartethed.

IntelliCruise™ funktionen styrer traktorens hastighed fremad ved hjælp af ISOBUS Class III teknologi. Det øger produktiviteten, forbedrer førerens komfort, øger brændstofbesparelserne og optimerer indføringshastigheden ved skiftende mark- og afgrødebetingelser. Dette IntelliCruise™ system har to køretilstande.

• IntelliCruise™ teknologi muliggør
• Op til 9% større kapacitet
• Brændstofbesparelser på op til 4%
• Føreren bliver mindre træt

Charge Control
• I Charge Control, der kun kan fås på CropCutter™ modeller, tilpasses traktorens hastighed, så der opnås optimal kapacitet, ved hjælp af følerarme, der måler gennemløbsmængden af den afgrøde, der ledes ind i indføringskanalen, og fyldningstiden for at sikre, at den optimale fremkørselshastighed bevares

Slice Control
• I Slice Control, der kan fås på både standardmodellerne og CropCutter™ modellerne, justeres traktorens fremkørselshastighed i overensstemmelse med balleskivens tykkelse, og systemet vil tilstræbe at nå præcist det antal skiver, som føreren har defineret


Læs mere

Vejning af baller undervejs

• ActiveWeigh™ ballevejningssystemet benytter integrerede følere i balleslisken til at registrere ballens vægt på det tidspunkt, hvor den kommer fri af slisken
• Dette system er uafhængigt af ballens længde, markens forhold og ballepresserens bevægelse
• Alle oplysninger, herunder den enkelte balles vægt, gennemsnitlig vægt, samlet vægt og ton pr. time vises på IntelliView™ skærmen med en nøjagtighed på ± 2%


Læs mere