Ballepressere BIGBALER PLUS

INTELLICRUISE™ SYSTEM

IntelliCruise™ system. Optimeret kapacitet. Fantastisk ensartethed.

IntelliCruise™ funktionen styrer traktorens hastighed fremad ved hjælp af ISOBUS Class III teknologi. Det øger produktiviteten, forbedrer førerens komfort, øger brændstofbesparelserne og optimerer indføringshastigheden ved skiftende mark- og afgrødebetingelser. Dette IntelliCruise™ system har to køretilstande.

• IntelliCruise™ teknologi muliggør
• Op til 9% større kapacitet
• Brændstofbesparelser på op til 4%
• Føreren bliver mindre træt

Charge Control
• I Charge Control, der kun kan fås på CropCutter™ modeller, tilpasses traktorens hastighed, så der opnås optimal kapacitet, ved hjælp af følerarme, der måler gennemløbsmængden af den afgrøde, der ledes ind i indføringskanalen, og fyldningstiden for at sikre, at den optimale fremkørselshastighed bevares

Slice Control
• I Slice Control, der kan fås på både Packer modellerne og CropCutter™ modellerne, justeres traktorens fremkørselshastighed i overensstemmelse med balleskivens tykkelse, og systemet vil tilstræbe at nå præcist det antal skiver, som føreren har defineret


Læs mere