Ballepressere BIGBALER PLUS

PRÆCISIONSLANDBRUG

Integreret udbytte- og fugtmåling

BigBaler Seriens ballepressere er udviklet gennem design med funktioner til præcisionslandbrug. Oplysninger om ballens vægt og fugt opdateres hele tiden og vises på IntelliView™ IV skærmen. Disse data kan gemmes, downloades og analyseres med softwaren til præcisionslandbrug, MyPLM®Connect telematik, så der oprettes præcise udbyttekort. Disse kan anvendes til finjustering af gødning og sprøjtemidler, så udbyttet øges, og omkostningerne holdes på et minimum.


Læs mere

Præcis fugtmåling

Der er to muligheder for fugtmåling. Basisudgaven med to sensorer monteret på hver side af ballekammeret kan måle fugtindhold mellem 9 og 70%. Oplysningerne vises på IntelliView™ skærmen, og det afholder føreren fra at presse afgrøder, der ikke er klar til at blive presset. En ny og mere præcis stjernehjuls fugtsensor, trænger ind i afgrøden i ballens top og lader en elektrisk ladning strømme mellem de to elementer for at bestemme den nøjagtige fugtniveau mellem 9-40% fugt til en nøjagtighed på ± 1%. Denne information kan desuden bruges til præcis tildeling af CropSaver additiver, da fugtsensoren bruges til at kalibrere tildelingen.


Læs mere

Vejning af baller undervejs

• ActiveWeigh™ ballevejningssystemet benytter integrerede følere i balleslisken til at registrere ballens vægt på det tidspunkt, hvor den kommer fri af slisken
• Dette system er uafhængigt af ballens længde, markens forhold og ballepresserens bevægelse
• Alle oplysninger, herunder den enkelte balles vægt, gennemsnitlig vægt, samlet vægt og ton pr. time vises på IntelliView™ skærmen med en nøjagtighed på ± 2%


Læs mere

MyPLM®Connect Telematik: administrer din maskine fra komforten i dit kontor

MyPLM®Connect gør det muligt for dig at etablere forbindelse til din BigBaler Plus fra dit kontor ved hjælp af det mobile netværk. Du kan være i konstant kontakt med dine maskiner, og du kan endvidere sende og modtage oplysninger i realtid, hvilket sparer tid og øger produktiviteten. MyPLM®Connect Professional-pakken giver fuld maskinovervågning og styring. Kort sagt vil MyPLM®Connect hjælpe dig med at reducere dine brændstofudgifter, forbedre administrationen af maskinparken og øge sikkerheden, i en enkelt pakke.


Læs mere

MyNew Holland™ - Dit digitale landbrug

Med MyNew Holland™ portalen og app’en kan du registrere og administrere dit udstyr, få adgang til specifikke dokumenter, undervisning og tjenester samt support, inklusive Uptime Support, på et og samme sted. Med MyNew Holland™ får du adgang til MyPLM®Connect telematik-portalen med visning af maskinerne i realtid, analyse af agronomiske data gennem fildeling, sammen med andre tjenester, der øger produktiviteten.


Læs mere

Realtidskortlægning og deling af presserens data

I fanebladet, Farm på MyPLM®Connect -portalen er, hvor du kan analyser alle markdata, og nu kan du endda kortlægge ballepresser data. Disse oplysninger registreres i realtid under presningsarbejdet. Ballepresser data er også tilgængelige på MyPLM®Connect Farm -mobilappen som kan bruges af teleskoplæsseren eller traktorføreren for at muliggøre selektiv læsning af baller. Dataene registreres for hver enkelt balle, våd eller tør vægt, fugtighedsniveau, densitet og antal oppakninger pr. balle


Læs mere