BALLEDANNELSE

PERFEKT FORMEDE, TÆTTE BALLER ER STANDARD

Presningsgraden har afgørende betydning, når det drejer sig om balleproduktion. Uanset om det er halmballer med forbedret forbrændingsevne til biomasse, tætpakket ensilage baller med forbedrede gæringsegenskaber eller blot baller, som optager mindre plads for lettere opbevaring eller transport, er presningsgraden en vigtig faktor. Klassens førende SmartFill balleretnings følersystem sikrer, at afgrøden indføres ensartet, og den forstærkede helstøbte stålramme sikrer optimal holdbarhed, sæson efter sæson.


Læs mere

MODERNE, INTELLIGENTE PRESSERE


Ensartet balle presningsgrad har maksimal betydning, eftersom det kan blive den afgørende faktor, når en indbringende kontrakt skal i hus. Den unikke SmartFill balle retningsføler sikrer, at alle baller er fuldstændig ens. Der er placeret en række følere ved indgangen til forkomprimeringskammeret, som registrerer den indkommende afgrøde. Hvis der indføres for megen afgrøde i den ene side, vil føreren via IntelliView™ monitoren med tydelige retningspile blive bedt om at køre enten mere til venstre eller højre for at bevare en jævn indføring.


Læs mere

BRANCHENS FØRENDE Forkompr.teknologi

BigBaler serien har klassens førende forkomprimeringskammer, som sikrer ensartede, tætte skiver, der føres videre til ballekammeret. Indføringsgaflen accelererer afgrødeflowet, som ledes fra rotor eller indføringen til kammeret, der fyldes helt ud i hjørnerne for perfekt formede baller, indtil den ønskede presningsgrad er opnået. En tripføler aktiverer dernæst den ‘C’ formede bøjle, som leder afgrøden ind i ballekammeret. Føreren indstiller presningsgraden på IntelliView™ monitoren i kabinen.


Læs mere

HØJ STEMPELHASTIGHED FOR ØGET FLOW

Den stærke gearkasse har øget stempelhastigheden med 14%, til 48 slag pr. minut. Det effektive stempel har forøget kapaciteten væsentligt og sikrer højere kørehastigheder, så afgrøden kan høstes under de mest optimale forhold - en uvurderlig egenskab i lande med meget omskiftelige klimaforhold.


Læs mere

INTUITIV KONTROL AF PRESNINGSGRADEN

Den færdige balles presningsgrad overvåges konstant af kontrolfunktioner i tre sider. Systemet kombinerer føleraflæsninger fra de færdige baller med konstant måling af stempelbelastningen. Hvis belastningen ændres, ændres presningsgraden tilsvarende, og det hydrauliske tryk på sidedørene og kammerets øverste skinne justeres automatisk for at genskabe den ensartede balleproduktion.


Læs mere