FORNYELSER & PRÆMIERINGER

MODERNE, INTELLIGENTE PRESSERE

Ensartet balle presningsgrad har maksimal betydning, eftersom det kan blive den afgørende faktor, når en indbringende kontrakt skal i hus. Den unikke SmartFill balle retningsføler sikrer, at alle baller er fuldstændig ens. Der er placeret en række følere ved indgangen til forkomprimeringskammeret, som registrerer den indkommende afgrøde. Hvis der indføres for megen afgrøde i den ene side, vil føreren via IntelliView™ monitoren med tydelige retningspile blive bedt om at køre enten mere til venstre eller højre for at bevare en jævn indføring.


Læs mere

CROPID - FØLG HVER ENESTE BALLE

Alle data for den enkelte balle kan downloades med et USB-stick for at udarbejde præcise mark- og udbyttekort data, så alle input kan finjusteres for øget produktivitet og indtjening. CropID™ systemet overfører alle disse data til et radiofrekvent ID-mærke, som kan aflæses senere for optimal kontrol af ballen.


Læs mere

BALLEVEJNING UNDER KØRSLEN

ActiveWeigh ballevejesystemet anvender integrerede følere i balleslisken til at registrere ballens vægt, når den forlader slisken lige før den udkastes. Systemet er uafhængigt af ballens længde, markforhold og pressernes bevægelser. Alle informationer, inkl. separat ballevægt, gennemsnitlig vægt, totalvægt og tons pr. time vises på IntelliView™ monitoren. Og alt dette sker, mens du fortsætter opsamlingen for konstant presserarbejde. Og hvis det ikke er tilstrækkeligt, sikrer et præcisionsniveau på 2%, at ballerne produceres nøjagtigt efter behov.


Læs mere