Ballepressere ROLL BALER

PRESNINGSTEKNOLOGI, DER GIVER DIG ET FORSPRING

INDPAKNING MED NET OG FOLIE

En sikker balle med net eller folie

New Holland har spurgt kunderne, hvordan de bruger deres ballepressere og anvender de producerede baller. Dette har resulteret i Roll Baler 125 og Roll Baler 125 Combi med separate systemer til net-/foliebinding.


Læs mere

Fordele ved det nye netbindingsstystem:

• 20% hurtigere bindehastighed
• Nettet spredes til fuld ballebredde
• Reduktion af spild
• Kant-til-kant net og folie binding
• Forbedret vejrbestandighed
• Bedre modstand mod hård og gentagen ballehåndtering
• Medbringer to ekstra ruller net
• Hurtigere og nemmere rulleskift


Læs mere

Nyt netbindingssystem med andenæb på Roll Baler 125 Single

Roll Baler 125 Single modellerne har et nyt indbindesystem med andenæb udelukkende til net, som også findes på Roll-Belt™ ballepresserne. Dette system leder aktivt net ind i ballekammeret for at sikre en pålidelig og hurtig binding hen over kanterne, uanset driftsbetingelser. Nettet spredes ensartet hen over bredden af ballen, og bindehastigheden øges med op til 20% sammenlignet med tidligere modeller.


Læs mere

Net- eller foliebinding på Roll Baler 125 Combi

Det nyeste system til foliebinding arbejder med positiv hydraulisk påvirkning, hvilket er unikt for New Holland. Den hydrauliske påvirkning kan indstilles til at forstrække folien, og i kombination med systemet med bundtningsarmen giver dette altid en fast, sikker og pålidelig foliebinding. Mellemrums blændplader forhindrer, at plasticfolien rives med af kammervalserne, og en hængslet kniv forhindrer, at indføringsrotoren griber fat i folien. Føreren kan skifte til netbinding, hvis påkrævet, og Roll Baler Combi modellerne kan nu rumme 1400 mm ruller, hvilket gør ballepresseren mere alsidig.


Læs mere

Fordele ved foliebinding

• Forstrukket folie holder ballen fast og stabil, når den forlader kammeret
• En perfekt form, balle efter balle
• Folie forsegler bedre end net
• Betydelig mindre risiko for ødelæggelse af ballen sammenlignet med netbundet baller
• Samme materiale til binding og indpakning
• Der kræves færre lag folie
• Nem at pakke ud
• Folien kan genanvendes, separation ikke påkrævet
• Dokumenteret forbedring af foderkvaliteten
• Nemmere transport og opbevaring


Læs mere