MAJSBORDE

Produktiv majshøst

New Holland tilbyder to serier af foldbart, rækkeuafhængige majsskæreborde, der passer til alle afgrødebetingelser. Da der desuden kan monteres mejetærskermajsskæreborde, er en ultimativ fleksibilitet i maskinparken sikret. Uanset om du ønsker den mest næringsholdige ensilage, eller majs med den højeste biomasseenergi, har du fundet den perfekte høstpartner.


Læs mere

Små skiver til tidlig snitning

• Skiverne med en diameter på 650 mm er konstrueret til at snitte unge, korte afgrøder med bøjelige stængler
• Optimeret afstand mellem skiverne til tætte rækker
• Der kan fås modeller til seks, otte, ti og tolv rækker med rækkestyring som ekstraudstyr
• Indføringsåbningen har præcist samme bredde som indføringsvalserne, hvilket giver en ensartet indføring


Læs mere

Klarer let selv den højeste majs

• Store skiver med en diameter på 1350 mm og høj kapacitet er beregnet til snitning af høje, kraftige afgrøder i brede rækker
• Der kan fås modeller til seks, otte, ti og tolv rækker med rækkestyring som ekstraudstyr
• De hurtige knive trækker hurtigt og jævnt stænglerne indad til indføringsvalserne
• Integrerede kolbebeskyttere i samletromlen minimerer kolbetab
• 8-rækkers StalkBuster skærebord med fuldt integreret stængelknuser for hver række, der knuser majsstænglerne under høsten. Derved ødelægges majsborebillernes overvintringssted


Læs mere

Kombineret ydelse for optimale næringsstoffer

• Høst majskolber med din New Holland mejetærskers majsskærebord
• Kan fås i konfigurationer til 6 - 12 rækker
• Faste eller foldbar modeller
• Stængelvalserne har fire knive, der effektivt trækker stængler i alle størrelser og betjenes ubesværet fra kabinen
• Høj kapacitet og kvalitet sikret


Læs mere

Montering af skæreborde

• Brug det særlige skærebordsmodul til at sikre kompatibilitet mellem FR og mejetærskerens majs- og kornskæreborde
• Udstyret monteres hurtigt og nemt, og det kan anvendes sammen med flere forskellige skæreborde
• En ekstra indføringsvalse bevarer et effektivt afgrødeflow over den ekstra afstand mellem indføringen og skærebordet, så der opnås en vedvarende præstation


Læs mere