Jordbearbejdning SÅBEDSHARVER

SGX SERIEN

Såbedsharver i SGX Serien

New Hollands serie af SGX såbedsharver er udviklet til at give et såbed i høj kvalitet efter pløjning. Denne højhastighedsharve med høj kapacitet er udviklet til at arbejde mellem 10-12 km/t og gør det muligt at opnå maksimalt udbytte af værdifulde afgrøder som sukkerroer og raps


Læs mere

Uafhængige arbejdssektioner

Uafhængige arbejdssektioner De fire til seks arbejdssektioner er affjedret uafhængigt under hovedrammen med et unikt hydraulisk affjedringssystem, som gør det muligt for hver sektion at følge jordens konturer meget præcist. Derved opnås den ønskede arbejdsdybde i hele arbejdsbredden samt en ensartet efterbehandling.


Læs mere

Seks arbejdszoner

Harverne i SGX Serien har seks primære arbejdszoner, der giver optimal klargøring af såbedet.
1 Fjernelse af spor: disse ekstra tænder monteres for at fjerne traktorspor. Antal tænder kan tilpasses efter tvillingehjul.
2 Frontmonteret fleksplade: en hydraulisk justerbar fleksplade nivellerer jorden foran den første dybdevalse, hvilket allerede udjævner det øverste jordlag betydeligt. Dette giver en jævnere og mere effektiv arbejdsgang.
3 Forreste valse: den kraftige forreste valse med en diameter på 320 mm styrer arbejdsdybden.
4 Lige 32x12 mm tænder: Der findes fem rækker med lige tænder i 6 cm afstand for at sikre komplet behandling og blanding af al jord.
5 Bagmonteret nivelleringsplade: nivellerer jorden let for at opnå en ensartet overflade.
6 Bagerste valse: den bagerste dobbeltvalse giver effektiv smuldring og efterbehandling. Den forreste valse styrer arbejdsdybden. Der kan vælges forskellige valsekombinationer afhængigt af dine specifikke krav.


Læs mere

Tre tilkoblingsmuligheder

Kunderne kan vælge mellem tre tilkoblingsmuligheder: en kategori 3 tilkobling på trækarmene; en 40/50 mm trækbom med ring eller en K80 kugletilkobling.


Læs mere

Præcis arbejdsdybde. Altid.

For at få en præcis arbejdsdybde anvender New Holland et patenteret system, hvor trækpunkterne er placeret lige bag den første tandrække, hvilket giver en maskine i perfekt balance.


Læs mere

Valser

Der er som standard monteret to B-valser på hver tandsektion – den ene foran tandsektionen og den anden bagved. B-valserne bærer harven i arbejdspositionen. Derved opnås et ensartet såbed ned til en maks. dybde på 8 cm.


Læs mere

Vælg den valse, der passer til dine behov

Der kan vælges mellem en serie af valser, så du er sikker på at få den type, der passer til dine behov.

1 B 320 mm diameter valse med kraftige rør og medium smuldring og efterbehandling
2 C 320 mm diameter valse i en robust konstruktion med meget god smuldring og medium efterbehandling
3 K 350 mm diameter valse med optimal efterbehandling i lerholdig jord


Læs mere

Nemt dybdejustering

Ved hjælp af en spindel og en tydelig skala er arbejdsdybden nem at justere. Skalaen viser den indstillede arbejdsdybde i centimeter.


Læs mere

Fordelen af tre hydrauliske systemer

Med tre hydrauliske systemer er New Holland's såbedsharver udviklet således, at der kun er brug for 2 dobbeltvirkende tilslutninger på traktoren. De tre systemer er:
• En enkeltvirkende ventil, hvor olien går til trykudligningscylindre
• En dobbeltvirkende ventil til ind-og udklapning af maskinen
• En dobbeltvirkende ventil for at betjene transporthjulene


Læs mere

Smal tandafstand

Såbedsharven har 19 tænder per meter med en tandafstand på 6 cm. Denne smalle tandafstand sikrer, at hver sektion af maskinen bearbejder jorden at den indstillede dybde.


Læs mere

Spidser med lang levetid

Det gennemtænkte design samt arbejdspositionen gør at spidsen har en lang levetid.


Læs mere