Jordbearbejdning SDM OG SDH KOMPAKTE TALLERKENHARVER

SDH

New Holland SDH kraftige tallerkenharver: reduceret jordbehandling, fordele på længere sigt

Med modeller fra 3,0 m op til 6,0 m arbejdsbredde har New Holland SDH kraftige tallerkenharver en enkel men moderne tilgang til bæredygtig afgrødeproduktion. Harverne er konstrueret til at arbejde i en dybde fra 6 cm til 12 cm i det øverste jordlag, og der kan vælges mellem tre modeller, den liftophængte SDH 300 R og de bugserede modeller bugserede SDH 500 T og 600 T. Alle er udstyret med store konkave skiver med en diameter på 610 mm og en aggressiv hældningsvinkel, der giver effektiv blanding og jordsøgning. Der kan opnås en arbejdshastighed op til 15 km/t, uden at der gås på kompromis med afretning eller indlejring af afgrøderester. Den liftophængte SDH 300 R kan håndteres med en traktor på bare 140 hk, og med dens enkle design og nemme justering får man en harve, der er nem at bruge. Den bredeste model, den bugserede SDH 600 T, kan anvendes med traktorer med en effekt mellem 260 hk og 360 hk. En afgørende fordel ved New Hollands tallerkenharver er den lave trækkraft i forhold til arbejdsbredden. Dette, kombineret med en bred 250 mm tallerkenafstand med god frigang til afgrøderester, sikrer at der kan arbejdes hurtigt og effektivt med alle modeller, samtidig med at man opnår lavere brændstofforbrug.


Håndtering af dit mest værdifulde aktiv – jorden

Evnen til at snitte og blande afgrøderester i hele arbejdsdybden er en vigtig agronomisk fordel ved en SDH-harve. Beluftning samt blanding og indlejring af organisk materiale i de øverste få centimeter af jorden giver en sundere jord. Ensartet fordeling af organisk materiale fremmer aktiviteten hos mikrober og orme, så afgrøderesterne nedbrydes hurtigere i rodzonen. Jordens generelle sundhed forbedres også, da jordens naturlige struktur under den bearbejdede overflade ikke forstyrres.


Læs mere

Afgrøderester iblandet i en enkelt gennemkørsel

En kombination af uafhængige 3D skiveophæng, en stor ramme og god frigang mellem skiverne gør, at SDH-modellerne kører uden at stoppe til, selv under de mest krævende betingelser. I en enkelt gennemkørsel neddeler skiverne en stor mængde restmateriale, og de konkave skivers løfte- og blandefunktion hjælper med til at indlejre materialet i hele den bearbejdede jord.


Læs mere

Unikt C-fjeder ophæng

• Alle skiver på SDH-harver er monteret på en unik, kraftig skivearm med C-fjeder
• Det C-formede design er robust og stift, men tillader samtidig tilstrækkelig bevægelse under vanskelige betingelser i marker med forhindringer
• C-fjedrene gør det muligt for skiverne at bevæge sig 200 mm lodret og op til 50 mm sideværts i marker med tungt restmateriale
• Den 3D vibrerende fjeder beskytter nav og skive mod påvirkninger fra sten og forhindringer
• De frembragte vibrationer hjælper med at bryde jorden og indlejre restmaterialet


Læs mere

SDH 300 R

• SDH 300 R har en liftophængt, stiv ramme med 3 m arbejdsbredde
• Har de samme 610 mm skiver som de bredere, bugserede SDH modeller og 6 cm - 12 cm arbejdsdybde
• Effektkravet starter ved 140 hk, og arbejdshastigheden er op til 15 km/t
• Den kraftige ramme og redskabets egenvægt fremmer jordsøgningen i hård jord
• De udvendige skiver kan klappes op og ned hydraulisk, hvilket reducerer transportbredden til under 3 m


Læs mere

SDH T bugserede modeller

• SDH 500 T og 600 T, leveres i henholdsvis 5 og 6 meters arbejdsbredde
• Der kan opnås høj produktivitet ved en hastighed op til 15 km/t i varierende jordtyper og betingelser
• Et drejende vendehoved og KAT 3 tilkobling til trækarmene giver stor manøvredygtighed
• Når der vendes på forageren, presses baghjulene ned, så redskabet hurtigt hæves op fra arbejdsstilling


EFFEKTIV BLANDING

Tunge afgrøderester, ukrudt eller tilført materiale kan fremme jordens generelle sundhed, når det indlejres i det øverste jordlag. Det er afgørende, at materialet iblandes jorden i et niveau, hvor en iltforbrugende tilstand fremmer nedbrydning og aktiviteten hos jordens organismer. Selvom dette er velkendt, er denne tilstand ikke altid nem at opnå i marken. På SDH tallerkenharver er formen på og afstanden mellem de 610 mm fortandede skiver aggressiv. Kombineret med høj vægt pr. skive for at opnå effektiv jordsøgning selv i tør og hård jord giver SDH-harver fremragende resultater med reduceret risiko for tilstopning takket være den store frigang i hele arbejdsbredden.


Læs mere

Aggressive skiver

• Store aggressive 610 mm dybdehærdede konkave skiver klarer nemt tungt restmateriale og majsstængler
• Hver skive har 8 tænder, der giver aggressiv indtrængen i hård jord, og skiverne fortsætter med at rotere under vanskelige forhold
• 22° hældning i arbejdsstilling og en skivevinkel forskudt 10° i forhold til lodret giver optimal blanding
• 25 cm afstand mellem hver skive med uafbrudt gennemløb af materiale under vanskelige betingelser


Læs mere

Åbent rammedesign

• Den store afstand på 1000 mm mellem skiverækkerne sikrer uhindret materialeflow
• Massiv frigang under rammen på 700 mm kombineret med 200 mm lodret skivebevægelse gør, at harven nemt håndterer klumper og forhindringer
• Frigangen mellem skiver og valse muliggør høj kørehastighed uden at der væltes jord over på valsen


Læs mere

Vedligeholdelsesfrie lejer

• 100% vedligeholdelsesfrie Cultihub lejer
• Robust design med Duo-cone tætninger og smøring i oliebad
• Et dobbelt-hældende design sikrer en større kontaktflade mellem lejets kugler og huset og et jævnere løb
• En stor test-harve kørte mere end 10.000 ha under ekstreme betingelser uden behov for vedligeholdelse af skivernes lejer


Læs mere

Justerbare sideplader

• Sidepladerne holder jorden inde i arbejdsområdet, så der opnås et godt resultat uden kamme mellem passagerne
• Det rektangulære design opfanger al jord, der ledes væk fra skiven, og sidepladerne kan justeres i flere retninger
• Armen er monteret på et støjsvagt gummiophæng, så den kan følge jordens konturer samtidig med at den nødvendige stivhed bibeholdes
• Udsparinger i pladen tillader passage af en del jord, så tilstopninger undgås under vanskelige betingelser


Garanteret gode resultater

Trykpåvirkede vinger på SDH 500 T og SDH 600 T bugserede modeller sikrer:
• Jordens konturer følges præcist med 200 mm vandring på hver skive
• Nivelleringen forringes ikke, og den justerbare udvendige skive sikrer, at der ikke dannes kamme eller furer mellem passagerne


Læs mere

Enkel dybdestyring

• Dybdestyringen på SDH 300 R indstilles ved at regulere højden på den bagerste valse hydraulisk fra kabinen
• En tydelig synlig skala sørger for, at føreren altid kender arbejdsdybden
• På SDH T modellerne indstilles arbejdsdybden med et simpelt tap/hul-system
• Harven hæves fra jorden ved at sænke transporthjulene, og tappene justeres til den ønskede højde
• Traktorens lift styrer dybden foran


Læs mere