STUBHARVER

Fordelene ved stubharvning

Intelligent udnyttelse af stubbene i marken kan give agerbrug betydelige fordele og lave det, der engang blev anset som et spildprodukt, om til næringsstoffer til jorden. Indlejring af stubbe, strå og andre planterester giver en hurtigere nedbrydning og hurtigere frigivelse af næringsstoffer. Endvidere kan landmanden udnytte jordens fugtighed lige efter høsten og opnå et optimalt klima, hvor mikrober er mest effektive.


Etablering af såbed i mellemperiode

Overfladisk jordbearbejdning lige efter høst fremmer spiring af tabt og passiv såsæd. Dette muliggør også etablering af såbede til mellemafgrøder. Og den primære ernæring for snegle fjernes – hvorved jordbehandlingen også bekæmper skadedyr.


Læs mere

Klargøring af såbed ved reduceret jordbearbejdning

Ved reduceret jordbearbejdning kan stubharvning før såning, nedbryde det hårde jordlag og give rodzonen adgang til fugt og næringsstoffer. Arbejdsdybden kan indstilles i forhold til mængden af planterester i marken.


Læs mere

Fjerner hjulspor

Moderne høstudstyr kan efterlade hjulspor i marken, når der arbejdes under mere vanskelige betingelser. Disse hjulspor fjernes effektivt med stubharvning. Arbejdsdybden kan justeres i forhold til hjulsporets dybde. Og dette giver forbedret udsåning og spiring. Yderligere fordele er forbedret bomstabilitet under sprøjtning, da kamme i marken er fjernet. Endvidere bliver føreren mindre træt, da der kræves mindre arbejde med traktoren.


Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse

Når ukrudtet trækkes op af jorden, tørrer det ud og dør på overfladen. Det er også muligt at regulere arbejdsdybden afhængigt af typen og koncentrationen af det ukrudt, som skal fjernes.


Læs mere