Jordbearbejdning SUM- OG SUH-GRUBBER

SUM- OG SUH-GRUBBER

Få nyt liv i din jord

New Holland medium SUM- og kraftige SUH-grubbere er ekstremt alsidige. Redskaberne kan anvendes i alle jordtyper, en enkel og nem justering giver en effektiv drift, selv under meget skiftende betingelser, og anvendes på marker med store mængder restafgrøde. Alle modeller har tænder med vendbare spidser, et par justerbare og aftagelige sideklinger til knusning af jordklumper samt en kløver monteret på tanden der gør, at klumperne neddeles. Arbejdsdybden styres præcist med to pigvalser bagpå med en diameter på 220 mm og med justerbar hældningsvinkel. Derved kan redskabet justeres, så det passer til jorden og arbejdsbetingelserne. Tung jord brydes op og jordklumperne neddeles, for en mere tilgængelig overflade. Lettere jord får en åben overflade, der er mindre tilbøjelig til at lukke til under våde forhold. SUM-modellerne kan indstilles til en arbejdsdybde mellem 200 mm og 500 mm. SUH-modellerne er beregnet til at køre i en dybde mellem 250 mm og 550 mm.

Pleje af jordbunden med New Holland-teknologi
SUM- og SUH-grubbere er en integreret del af New Hollands tilgang til minimal jordbehandling. Grubberne er udviklet til at forbedre jordstrukturen ved at løsne jorden både lodret og sideværts i rodzonen, og de bagerste valser indlejrer restmaterialet i det øverste jordlag, hvilket giver jorden et større indhold af organisk materiale. Et vigtigt element i SUM- og SUH-grubbernes effektive løsnelse af jordbunden er, at benet bryder jorden nedefra uden at trække dybbere jordlag med op i de øverste muldlag. Jorden løsnes yderligere med de justerbare vinger i siden, hvilket sikrer at luft og fugt kan trænge gennem jorden i hele redskabets arbejdsbredde. Vingerne i siden mindsker risikoen for at udbearbejdet jord forbliver sammenhængende, hvilket ofte ses på mere traditionelle grubbere.

Effektiv og økonomisk. Fordelen ved New Holland.
Flere nøglefunktioner på SUM og SUH gør disse grubbere mere effektive og økonomiske.
• Unikt design af tænder med lavt trækkraftbehov, lav trækkraft reducerer brændstofforbruget
• Høj produktivitet ved den anbefalede arbejdshastighed på 7,5 til 8,5 km/t
• Effektiv i alle jordtyper
• Nem justering og præcis styring af arbejdsdybden
• Ingen sammenblanding af jordlag
• Justerbare sideklinger på ben forbedrer beluftningen af jorden i hele arbejdsbredden
• En kløver monteret på tanden gør, at klumperne neddeles, og den beskytter tanden mod slitage
• Vendbare dele på tanden er fastgjort med tappe og kan skiftes hurtigt
• Bølgeformet rammedesign med god frigang, også i store / tunge mængder afgrøderester
• To store pigvalser bagpå med en diameter på 220 mm indarbejder afgrøderester og gør jordoverfladen ens og åben, samt trykker moderat i jordoverfladen. Samt afretter og komprimerer jorden


Læs mere

Fordele ved at anvende undergrundsløsnerne SUM / SUH, som kulturforbedrende markredskab

Dybdebehandling har størst effekt på jorden, hvor der mangler luft i jorden, grundet traktose, manglende dræning, og deraf følgende; reduceret udbytte, faldende tørkeresistens, langsom spiring og en lang række andre problemer. Med SUM- og SUH-grubberne er målet at forbedre jorden. Ved at arbejde i en dybde helt ned til 550 mm gør grubberne fra New Holland mere end bare at udbedre eksisterende skader i jordens rodzone. De forbedrer jordens struktur med gentagen jordbehandling hver sæson. Afgørende for dette er grubberens tand, der løsner rodzonen uden at blande jorden inden for jordprofilen. Dette forbedrer gennemstrømningen af luft og næringsstoffer ned gennem jordlagene og fremmer roddannelse dybere nede i jorden. New Holland SDM- og SDH-stubharver hjælper med at udvikle jordstrukturen og udbedre skader, afbøde kørespor og løsne komprimeret jord, der hindrer plantevæksten. Naturlig sund jord fremmes gennem en forbedret gennemstrømning af luft og fugt i den dybe rodzone.

Stubharver med overfladisk jordbearbejdning anvendt sammen med SUM- og SUH-grubbere kan eliminere komprimering på alle niveauer i jordprofilen og sikre, at luft, fugt og næringsstoffer trænger dybere ned i jorden og fremmer rodvæksten. Dette forbedrer tørkeresistensen og giver afgrøden mere kraft, hvilket giver sundere planter og højere udbytte.


Læs mere