Jordbearbejdning SUM- OG SUH-GRUBBER

DYBDE KONTROL

Grav ned for at finde den rigtige arbejdsdybde

Jordens tilstand bestemmer den korrekte arbejdsdybde. SUM- og SUH-grubbere kan indstilles, så de passer til forskellige jordtyper og tilstande. Ved at grave et test-hul kan man bedømme jordbundens tilstand og indstille grubberens arbejdsdybde i forhold til dette.


Læs mere

Dybde justering

Dybdejusteringen er hydraulisk og kan ændres under kørslen (1) indenfor 3 dybdeområder:
A - Overflade
B - Medium
C - Dyb jordbearbejdning

Valsernes hældningsvinkel justeres med mekaniske spindler (2), så de kan passere hen over knolde. Den forreste valse skal indstilles højere end den bagerste


Læs mere

Synlig dybde justering

En inddelt skala, som er nem at se fra traktorkabinen, angiver den indstillede arbejdsdybde.


Læs mere