Jordbearbejdning SUM- OG SUH-GRUBBER

UDLØSERSYSTEM & TÆNDER

Det rigtige redskab til opgaven, nu og i fremtiden

Som en del af jordbehandlingsredskaberne udviklet af New Holland til minimal jordbearbejdning kan SUM- og SUH-grubbere specificeres, så de passer præcist til dine behov. Som standard har alle modellerne i New Hollands serie af grubbere en fuldsvejset ramme med maksimal holdbarhed. Det er let at skifte sliddele på alle modeller, og de er nemme at justere for at få optimal ydelse. Jordbearbejdning med SUM- og SUH-grubbere forbedrer strukturen i jord, der er blevet beskadiget på grund af forkert redskabsbrug, for mangle overkørsler eller på grund af oversvømmelse.


Læs mere

Brudbolte, en simpel løsning på alle modeller

• Alle modeller har brudbolte som enten den primære (R modeller) eller sekundære (RH modeller) form for tandbeskyttelse
• Brudboltene brister ved en kraft på 5400 kg på SUH, samt 4200 kg på SUM
• Beskytter mod store ubevægelige genstande
• Der kan opbevares 5 ekstra brudbolte på redskabet, så arbejdet kan genoptages hurtigt, hvis en brudbolt skal skiftes


Læs mere

RH-modellerne er højtydende i stenet jord

• SUM og SUH RH-modellerne er udstyret med automatisk styret hydraulisk stenbeskyttelse
• Gør det muligt at arbejde uden stop i stenet jord
• Hydraulikcylindre på hvert tand er forbundet med nitrogenakkumulatorer for at opnå dæmpning
• Udløsertrykket kan justeres mellem 1000 - 2000 kg
• Store sten kan passeres i jordbunden, uden at de kommer op til overfladen
• RH-modellerne har en ekstra beskyttelse med brudbolte, hvis ikke forhindringen kan passeres


Læs mere

Kløvere i siden og på tanden til jordklumper

• Der er monteret 140 mm sideklinger på hvert tand, som knuser jordklumperne i jordlagene
• De øger kun behovet for trækkraft minimalt og kan justeres i højden afhængigt af den valgte arbejdsdybde
• Kløvere monteret midt på tanden anvendes som slidplader til beskyttelse af tanden, og de knuser store jordklumper


Læs mere

Vendbare dele på tanden

Delene på tænderne er fastgjort med kraftige tappe udviklet til formålet, de findes på alle modeller og er lette at vende eller udskifte, når de er helt slidt op.


Læs mere

De rigtige sliddele til din jord

Forskellige jordtyper giver forskellige udfordringer. SUM- og SUH-grubbere fås med dele og sidemonterede kløvere i borstål. De er mindre tilbøjelige til at briste og velegnede til arbejde i stenet jord. Det anbefales at anvende wolframcoatede sliddele i slibende jordtyper. Disse sliddele kan have op til tre gange så lang levetid som dele af borstål under samme betingelser.


Læs mere