Landbrugstraktorer T6 METHANE POWER

ENERGIUAFHÆNGIGHED

 

Energy Independent Farm (den energiuafhængige gård) er en ny tilgang, hvor landmænd selv vil kunne generere den energi, de skal bruge til at drive deres bedrift og landbrugsudstyr. Uden andet end en vedvarende ressource, biometan, som landmænd kan producere på basis af affaldsmateriale og energiafgrøder. Biometan fremstilles ved hjælp af et cyklisk system, der giver CO2-neutral produktion. Det er især velegnet på gårde, der anvender landbrugskøretøjer, da landmænd allerede har råmaterialerne og pladsen til at fremstille gassen. Det giver gården mulighed for at være selvforsynende, ikke kun med brændstof, men også med energi, da biometan også kan brændes for at generere elektricitet til gårdens bygninger samt til opvarmning. Desuden kan den tilføres gasnettet til husholdningsbrug, og den kan anvendes til at lave elektricitet, der kan tilføres det nationale net. På den måde skabes en ægte positiv cyklus.


Læs mere