Mejetærskere CH

DET BEDSTE FRA TO VERDENER

RENSNING

​​

EN KONSTANT STRØM AF RENT KORN

CH-mejetærskerens rensekapacitet er perfekt afpasset efter dens tærske- og udskillelseskapacitet. Store, justerbare solde, der bevæger sig i modsatte retninger, og en kraftig underblæser giver en jævn fordeling af luft og suppleres af ekstra funktioner: Triple-Clean™-kaskade soldsystemet, Smart Sieve™-konceptet, der næsten eliminerer påvirkningen af sidehæld samt det prisbelønnede Opti-Fan™-system, der afpasser luftstrømmen efter mejetærskerens hældning i længderetningen.


Læs mere

TRIPLE-CLEAN™-KASKADERENSESYSTEM

Triple-Clean™-kaskade soldsystemet er standard, og det øger rensekapaciteten med helt op til 15%. Denne enkle og fornyende funktion øger rensningen ved hjælp af en ekstra kaskadefunktion i midten af tilløbsplanet, hvor en ekstra luftstrøm fjerner store mængder avner og kort halm inden hovedsoldene. Denne tredobbelte kaskadefunktion sikrer, at rensningen opretholdes, når maskinens samlede kapacitet optimeres. Kapaciteten forbedres yderligere via sneglen med dobbelte vindinger, der overfører kornet til elevatoren hurtigere, og som kan øge gennemløbet.


Læs mere

SMART SIEVE™-TEKNOLOGI: NEUTRALISERER EFFEKTEN AF SIDEHÆLD PÅ OP TIL 25%

Smart Sieve™-systemet, der er standard, kompenserer automatisk for sidehæld og udligner påvirkningen, så soldene er perfekt afbalancerede, og der opnås en ensartet rensning. Systemet kalibrerer desuden soldenes bevægelse afhængigt af blæserens hastighed og kernernes størrelse for at opnå den optimale kastevinkel.


Læs mere

OPTI-FAN™-SYSTEMET: EROBRER BAKKER

Det prisbelønnede Opti-Fan™-system kompenserer automatisk for svingende kornhastigheder i soldkassen, når der arbejdes på skråninger. Blæserens hastighed reduceres automatisk, når der køres op ad bakke, for at forhindre, at værdifuld afgrøde spildes bag ud af mejetærskeren, og hastigheden øges, når der køres ned ad bakke, for at forhindre, at soldkassen blokeres.


Læs mere