RENSESYSTEM

En jævn strøm af rent korn

New Holland CX5 og CX6 mejetærskermodellernes renseeffektivitet matcher deres høje tærske- og udskillelseskapacitet, Store justerbare, modsat arbejdende solde, og en stærk blæser med en jævn fordeling af luftstrømmen, suppleres af fremragende ekstra funktioner: Triple-Clean™ kaskade soldkasse, forrensningssold med ekstra kaskadeeffekt, Smart Sieve™ konceptet som stort set fjerner effekten ved sidehældninger og det prisvindende Opti-Fan™ system, der tilpasser luftstrømmen i hele mejetærskerens længde i henhold til dens hældning.


Læs mere

Triple-Clean™ kaskade soldkasse

Triple-Clean™ soldkassesystem er standard, og det øger soldkapaciteten med helt op til 15%. Denne enkle og fornyende funktion øger rensningen ved hjælp af en ekstra kaskadefunktion i midten af tilløbsplanet, hvor en ekstra luftstrøm fjerner store mængder avner og halmstumper inden hovedsoldene. Denne tredobbelte kaskadefunktion sikrer, at rensningen opretholdes, når maskinens samlede kapacitet optimeres. Yderligere forbedringer af kapaciteten er f.eks. den nye snegl med dobbelte vindinger, der overfører kornet til kornelevatoren hurtigere, og som kan øge gennemløbet i kornelevatorsystemet med 10% på modeller med 6 halmrystere.


Læs mere

LED lys

• De nye LED lys er tilgængelige som standard og hjælper føreren både nat og dag, når soldkassen skal inspiceres


Læs mere

Fingerspidsbetjening

• For maksimal renseeffektivitet under skiftende afgrødeforhold, kan soldene justeres fra førerkabinen


Læs mere

Let afmontering af tilløbsplan

• For at bevare tilløbsplanets høje præstation under høst af vanskelige afgrøder som f.eks. raps eller majs, skal det rengøres regelmæssigt, og CX mejetærskernes tilløbsplan er let og hurtigt at afmontere


Læs mere

Smart Sieve™: modvirker effekten af sidehældninger med op til 25% i begge sider

• På Laterale modeller skaber Smart Sieve™ systemet, der er standard, en sidelæns bevægelse, så kernerne ledes opad
• Et jævnt lag af kerner og en ensartet luftstrøm i hele bredden af soldene bevarer en maksimal renseeffektivitet


Læs mere

Virkelig smart: ingen radiale svingninger i flade marker

• Det geniale system styrer soldets sidelæns bevægelse i forhold til hældningsgraden. For at undgå en uventet radial svingning/bevægelse er systemet forsynet med en forbindelse til soldenes drejearm
• Dette patenterede koncept neutraliserer den radiale svingning og sikrer en perfekt afbalanceret solddynamik


Læs mere

Endnu smartere: automatisk tilpasning efter kernestørrelsen

• Soldets sidelæns bevægelse bestemmes ikke kun af hældningsgraden. Blæserens hastighed, der afhænger af kernernes størrelse, tages også i betragtning, når den optimale kastevinkel skal bestemmes


Læs mere

Nydesignet underblæser

• Det prisbelønnede Opti-Fan™ system bygger på en enkel og effektiv metode til at korrigere udsving i afgrødestrømmens hastighed hen over soldkassen
• Uanset om der arbejdes op ad bakke eller ned ad bakke, tilpasses blæserens hastighed automatisk til skråningens retning og hældning


Læs mere

Præcis blæserhastighed i skrånende terræn med Opti-Fan™ systemet

• Triple-Clean™ Opti-Fan™ blæser effektivt luft gennem tre faldtrin
• To faldtrin for at understøtte renseeffekten på soldene og et faldtrin mellem tilløbsplanerne
• En vigtig designfunktion er blæserens rotordeflektorplader, der giver en ensartet fordeling af luften mellem de tre faldtrin


Læs mere