TÆRSKNING OG UDSKILLELSE

To eller fire cylindere, begge med Opti-Speed™

New Holland CX5 og CX6 mejetærskermodellerne er udstyret med fire-cylinder teknologi: tærskecylinder med Opti-Thresh™ system, halmvinde, roterende kerneudskiller og Straw Flow™ halmvinde. Det utroligt alsidige system kan tilpasses en lang række forskellige afgrøder og høstforhold uden at gå på kompromis med kerne- og halmkvaliteten eller produktiviteten.
For at forbedre produktiviteten og effektiviteten endnu mere er alle CX5 og CX6 modeller forsynet med det samme Opti-Speed™ system, der anvendes på den større CX7 og CX8 Serie. Opti-Speed™ varierer automatisk halmrysternes hastighed for at kompensere for det skrånende terræn. Når der køres op ad en skråning, reduceres halmrysternes hastighed for at fastholde halmen og sikre, at de resterende kerne rystes fri af afgrøderesterne. Når der køres ned ad en skråning øges halmrysternes hastighed for at hjælpe med at forhindre halmen i at falde fremad og blokere for afgrødestrømmen.
Af andre nye punkter kan nævnes et revideret halmvindedesign med justeringsplader med firkantet profil for at forbedre halmens transport fra cylinderen, reducere skader på kernerne og præstere bedre i fugtige omgivelser.


Læs mere

Opti-Speed™ halmrystere med variabel hastighed: kun hos New Holland

• Opti-Speed™ halmrysterne med automatisk trinløs tilpasset hastighed giver en produktivitetsforbedring på op til 10%
• Vælg mellem hvede, majs, raps eller ris, og din CX5 og CX6 vil automatisk regulere halmrysternes hastighed efter den valgte afgrøde
• Når der køres op ad bakke, reducerer halmrysterne hastigheden, så alt kornet bliver inde i maskinen
• Når der køres ned ad bakke, øges hastigheden for at forhindre tilstopning og ineffektiv separation
• Systemet kommunikerer konstant med Opti-Fan™ og Opti-Clean™ systemerne for at finjustere halmrysternes hastighed fra mellem 170 og 240 o/m


Læs mere

Solid effektivitet

Den endelige udskillelse af resterende kerner efter den intense udskillelse ved hjælp af fire-cylinder teknologien, håndteres af halmrysterne. Deres lukkede bund giver ekstra styrke og holdbarhed, og sikrer en jævn levering af de udskillede kerner til tilløbsplanet, når der arbejdes på sideskråninger.


Læs mere

Øget udbytte – kendetegnende for New Holland

New Holland opfandt den roterende kerneudskiller. Denne ekstra cylinder og bro, giver en ekstra tærskning og et accelererende retningsskift, som særdeles effektivt får restkernerne udskilt fra aks og halm. En Straw Flow™ halmvinde afslutter udskillelsen og leder halmen videre til rysterne.


Læs mere

Imponerende tærskning producerer intakte kerner

Tærskeeffekten på den store cylinder med en diameter på 60 cm, frigør blidt, men effektivt alle kerner fra aksene i selv de tykkeste afgrødelag. Med en omslutningsvinkel på op til 121 grader, er tærskebroens areal enormt. Justering af cylinderomdrejninger og finindstillinger af tærskebroen styres fra førerkabinen.


Læs mere

Let og hurtig tilpasning til enhver afgrøde

New Hollands CX5 og CX6 mejetærskere har en lang række tilpasningsmuligheder, der sikrer en fantastisk præstation i mange forskellige afgrøder og afgrødeforhold. Det er utroligt let at tilpasse maskinen fra én afgrøde til en anden.


Læs mere

Tærskeeffekt efter behov: Opti-Thresh™ systemet

Tilpasning i henhold til kornets modenhed og mængde kan foretages med Opti-Thresh™ systemet ved at justere bagerste del af tærskebroen. Når den er lukket, har tærskebroen en omslutningsvinkel på hele 121 grader. Når den hængslede topsektion flyttes væk fra cylinderen, er kørnerfunktionen mindre aggressiv og halmkvaliteten forbedres. Det er nu meget let at ændre placeringen af Opti-Thresh™ tærskesektionen.


Læs mere

Større alsidighed med Multi-Thresh™ systemet

Forskellige korntyper eller afgrøder med forskellige fugtindhold kan blandes takket være Multi-Thresh™ systemet med to justeringspositioner af den roterende kerneudskillerbro. Herudover er der også den dobbelte roterende kerneudskillers hastighedsområde.


Læs mere

Sektionsopbygget tærskebro: let at vedligeholde, let at skifte

• Ombygningstiden ændres fra 6 timer til 20 minutter! Når der skiftes mellem afgrøder, kan tærskebroens nederste sektioner udskiftes, uden at det er nødvendigt at afmontere halmelevatoren


Læs mere

Lette justeringer

• Der er adgang til den øverste Opti-Thresh™ tærskebrosektion og den roterende Multi-Thresh™ kerneudskillers tærskebro i maskinens højre side
• Endvidere er det meget let et komme til drivremmens strammeanordning for at ændre den roterende kerneudskillers hastighed


Læs mere