FORNYELSER & PRÆMIERINGER

EN JÆVN STRØM AF RENT KORN

New Holland CX5000 og CX6000 Elevation mejetærskermodellernes renseeffektivitet matcher deres høje tærske- og udskillelseskapacitet, Store justerbare, modsat arbejdende solde, og en stærk blæser med en jævn fordeling af luftstrømmen, suppleres af fremragende ekstra funktioner: Triple-Clean™ kaskade soldkasse, forrensningssold med ekstra kaskadeeffekt, Smart Sieve™ konceptet som stort set fjerner effekten ved sidehældninger og det prisvindende Opti-Fan™ system, der tilpasser luftstrømmen i hele mejetærskerens længde i henhold til dens hældning.


Læs mere

IKKE BEHOV FOR KALIBRERING

Takket være det avancerede koncept, er den enestående New Holland udbytteføler utrolig præcis uanset afgrødetype, mængde eller kernernes fugtindhold. Der er ikke behov for kalibrering mellem marker, afgrøder eller når der skiftes mellem høst af korn og majs.


Læs mere
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tilbage til toppen