SKÆREBORDE

Førende præstation helt fra starten

New Holland ved, at høstprocessen begynder med afgrøden. Den måde afgrøden kommer ind i maskinen på, er afgørende for høstens kvalitet, og derfor er der specialudviklet og fremstillet et stort udvalg af skæreborde, som dækker de individuelle behov for enhver type afgrøde og landbrug. Skærebordene er tilgængelige i bredder fra 4,57 - 12,50 meter og kan bestilles med specifikationer, som passer præcist til de pågældende forhold og behov.


Læs mere

Fuldt integrerede rapsknive

• Der kan som ekstraudstyr hurtigt monteres rapsknive med 18 knive på Varifeed™ skærebordet
• Det sikrer en mere effektiv høst af raps, fordi de styres ved hjælp af IntelliView™ IV farveberøringsskærmen
• Når de ikke anvendes, kan de opbevares i det dertil beregnede beslag på skærebordet


Læs mere

Automatisk kontrol af skærebordshøjden

Det avancerede, automatisk skærebordshøjde kontrolsystem er tilgængeligt i tre versioner:
• Kompensationstilstand bruger et forudindstillet jordkontakttryk, der fastholdes hydraulisk for at sikre effektiv høst af liggende eller lavtvoksende afgrøder som f.eks. ærter og bønner
• Automatisk stubhøjdekontrol bevarer en forudindstillet stubhøjde ved hjælp af følere på undersiden af skærebordet sammen med skærebordets hydrauliske styrecylindere
• Autofloat™ III-systemet benytter en kombination af følere, der sikrer, at skærebordet følger jordens konturer i ujævnt terræn endnu bedre og automatisk justerer positionen hydraulisk, så en ensartet stubhøjde sikres, og skærebordet ikke synker ned i jorden


Læs mere

Varifeed™ skæreborde: kan tilpasses enhver afgrødetype

• Varifeed™ skærebordet sikrer optimal høstkvalitet og et ensartet snit i marker med forskellige afgrødehøjder
• Knivene kan justeres med hele 575 mm frem/tilbage i deres position, hvilket giver ideel indføring
• Snegl med diameter på 660 mm med dybe vindinger sikrer hurtig og jævn indføring
• Justerbare tilbagegående indføringspigge mellem hver sneglvinding fører afgrøden ned under sneglen for jævn, blød og konstant indføring


Læs mere

Til høje hastigheder i marken: højkapacitetsskæreborde

• Højkapacitetsskærebord med stor vindediameter og enkel justering af vinden
• Kniv med høj hastighed og indføringspigge, der kan trækkes ind, giver høj hastighed i marken og sikrer jævn indføring
• Derudover kan der fåes en specifikt ris version af dette skærebord med 50% tykkere senglevindinger, der er belagt med Hardox for at reducere slid


Læs mere

Fleksibilitet for sikker høsteffektivitet

• Superflex skærebordet er standardvalget til bakket terræn
• Knivrammen kan fjedre hele 110 mm i ujævnt terræn for at sikre et tæt snit og ensartet stubhøjde
• Den fuldt flydende snegl med dybe vindinger giver hurtig og jævn indføring, selv i de tungeste afgrøder
• Præcis indføring og bearbejdning er givet med 1150 snit pr. minut og den hydrauliske justering frem/tilbage af vinden fra kabinen
• Der kan opretholdes et forudindstillet forhold mellem vindens hastighed og kørehastigheden, så en ensartet indføring sikres, selv om kørehastigheden ændres


Læs mere
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tilbage til toppen