TÆRSKNING

Klassens førende tærskepræstation

Tærskning har afgørende betydning for optimalt udbytte af afgrøden. Fire-cylinderteknologien sikrer skånsom, men effektiv tærskning. Den enorme tærskecylinder med diameter på 750 mm, tærsker selv den vanskeligste afgrøde med en uovertruffen kvalitet og hastighed. Omslutningsvinklen på 111° forbedrer udskillelsen og giver god plads til tærskebroen: 1,18 m2 på modeller med seks halmrystere og 0,98 m2 på modeller med fem halmrystere. Effektiv tærskning, blid håndtering af afgrøden. Din adgangsbillet til uovertruffen produktivitet, færdigvare og halmkvalitet!


Læs mere

Den største tærskecylinder på markedet

Hovedcylinderen på 750 mm kan bevare optimal tærskeevne ved lav hastighed for at reducere vibrationer og beskytte drivlinjen. Cylinderen med højere inerti er perfekt til høstarbejde under fugtige forhold eller i ujævne afgrøde. De integrerede slagler gnider forskudt mod tærskebroen for optimal udskillelsesfunktion.


Læs mere

Roterende kerneudskiller: effektiv udskillelse

New Holland opfandt den roterende udskiller for at tilbyde landmændene specialtilpasset tærskefunktion. Multi- Thresh™ systemet giver føreren mulighed for at justere afstanden mellem den roterende udskiller og tærskebroen. Jo kortere afstand, jo mere aggressiv behandling for mere effektiv udskillelse. Afstanden kan øges afhængigt af afgrødens modenhed og mængden af halm. De integrerede vinger tvinger mere korn gennem tærskebroen og centrifugalkraften sikrer, at hele den værdifulde afgrøde ender i tanken. Endvidere kan dette system nu styres fra kabinen.


Læs mere

Tærskebro i sektioner: let at håndtere, hurtig at skifte

• Reducerer omstillingstiden fra 6 timer til 20 minutter, når der skiftes mellem afgrøder
• Der kan monteres forskellige tærskebrokombinationer, så det er muligt at tilpasse efter den enkelte afgrødetype
• Intet behov for at afmontere halmelevatoren


Læs mere

Halmvinden: en perfekt afslutning

Halmvinden afslutter den tvungne separation og leder afgrøden videre til halmrysterne for at færdiggøre udskillelsesprocessen.


Læs mere

Kitsæt til lav tærskecylinderhastighed

Til brugere, hvor det er af meget stor betydning, at der er færrest mulige kerneskader, kan føreren med dette kitsæt reducere tærskecylinderenshastighed, så andelen af beskadigede kerner reduceres endnu mere.


Læs mere

Sikker høj ydelse med afgrødevinden

Vindens takkede tænder forhindrer, ophobninger i afgrøden og forbedrer således afgrødeflowet under alle forhold, især ved høst af marginalafgrøder med højt fugtighedsindhold.


Læs mere

Opti-Speed™ halmrystere med variabel hastighed: en unik New Holland funktion

• Standard på alle Opti-Speed™ halmrystere med automatisk trinløs tilpasset hastighed, så der opnås en produktivitetsforbedring på op til 10%
• Vælg mellem hvede, majs, raps eller ris, og din CX7 og CX8 vil automatisk regulere halmrysternes hastighed efter den valgte afgrøde
• Når der køres op ad bakke, reducerer halmrysterne hastigheden, så alt kornet bliver inde i maskinen
• Når der køres ned ad bakke, øges hastigheden for at forhindre tilstopning og ineffektiv separation
• Systemet kommunikerer konstant med Opti-Fan™ og Opti-Clean™ systemerne for at finjustere halmrysternes hastighed fra mellem 170 og 240 omdr/min.


Læs mere

Lanceret og præmieret: Ultra-Flow™ tærskecylinder for mere effektiv tærskning

New Holland har udviklet en ny Agritechnica 2019 sølvmedaljevindende Ultra-Flow™ tærskecylinder, der som ekstraudstyr forbedrer den generelle tærskningseffekt. Ultra- Flow™ cylinderen har forskudte slagler, der egner sig til alle små kerner, og som kan konfigureres til arbejde med majs. Dette system giver en mere ensartet afgrødestrøm, mindre støj i kabinen, et reduceret brændstofforbrug samt færre blokeringer. Kapaciteten forbedres med op til 10% i forskellige afgrøder.


Læs mere