TÆRSKNING

Klassens førende tærskepræstation

Tærskning har afgørende betydning for optimalt udbytte af afgrøden. Fire-cylinderteknologien sikrer skånsom, men effektiv tærskning. Den største tærskecylinder på markedet med en diameter på 750 mm tærsker selv de sejeste aks med en utrolig hastighed. Omslutningsvinklen på 111° forbedrer udskillelsen og giver god plads til tærskebroen: 1,18 m² på modeller med seks halmrystere og 0,98 m² på modeller med fem halmrystere. Effektiv tærskning, blid håndtering af afgrøden. Din adgangsbillet til uovertruffen produktivitet, færdigvare og halmkvalitet!


Læs mere

Den største tærskecylinder på markedet

Hovedcylinderen på 750 mm kan bevare optimal tærskeevne ved lav hastighed for at reducere vibrationer og beskytte drivlinjen. Cylinderen med høj inerti er perfekt til arbejde under fugtige forhold eller i ujævne afgrøde. De integrerede slagler gnider mod tærskebroen for optimal udskillelsesfunktion.


Læs mere

Roterende kerneudskiller: effektiv udskillelse

New Holland opfandt den roterende udskiller for at tilbyde landmændene specialtilpasset tærskefunktion. Multi-Thresh™ systemet giver føreren mulighed for at justere afstanden mellem den roterende udskiller og tærskebroen. Jo kortere afstand, jo mere aggressiv gnidning for mere effektiv udskillelse. Afstanden øges ved lange, hele halmstrå. De integrerede vinger tvinger mere korn gennem tærskebroen og de mange retningsskift sikrer, at hele den værdifulde afgrøde ender i tanken.


Læs mere

Tærskebro i sektioner: Let at håndtere, hurtig at skifte

• Reducerer omstillingstiden fra 6 timer til 20 minutter, når der skiftes mellem afgrøder
• Der kan monteres forskellige tærskebrokombinationer, så det er muligt at tilpasse efter den enkelte afgrødetype
• Intet behov for at afmontere halmelevatoren


Læs mere

Halmvinden: en perfekt afslutning

Halmvinden afslutter den tvungne separation og leder afgrøden videre til halmrysterne for at færdiggøre udskillelsesprocessen.


Læs mere

Mejetærskeren husker dine afgrøder

For at reducere omstillingstiden ved skift mellem afgrøder, eller når der arbejdes under forskellige afgrødebetingelser, har CX7 og CX8 automatisk afgrødeindstilling (ACS) med 50 afgrødespecifikke indstillinger. Føreren vælger enten mellem de tilgængelige indstillinger eller programmerer to høstparametre for hver afgrøde, inklusiv vindehastighed og position. Cylinderhastighed og tærskebroindstilling, soldåbning og underblæserhastighed og henter dem frem på IntelliView™ IV monitoren, når det er påkrævet. Ukompliceret betjening fra New Holland.


Læs mere

Sikker høj ydelse med afgrødevinden

Vindens takkede tænder forhindrer, ophobninger i afgrøden og forbedrer således afgrødeflowet under alle forhold, især ved høst af marginalafgrøder med højt fugtighedsindhold.


Læs mere

Opti-Speed™ halmrystere med variabel hastighed: en unik New Holland funktion

• Opti-Speed™ halmrysterne med automatisk trinløs tilpasset hastighed giver en produktivitetsforbedring på op til 10%
• Vælg mellem hvede, majs, raps eller ris, og din CX7 og CX8 vil automatisk regulere halmrysternes hastighed efter den valgte afgrøde
• Når der køres op ad bakke, reducerer halmrysterne hastigheden, så alt kornet bliver inde i maskinen
• Når der køres ned ad bakke, øges hastigheden for at forhindre tilstopning og ineffektiv separation
• Systemet kommunikerer konstant med Opti-Fan™ og Opti-Clean™ systemerne for at finjustere halmrysternes hastighed fra mellem 170 og 240 omdr/min.


Læs mere
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tilbage til toppen