FORNYELSER & PRÆMIERINGER

OPTI-SPEED™ HALMRYSTERE MED VARIABEL HASTIGHED:
EN UNIK NEW HOLLAND FUNKTION

Opti-Speed™ halmrystere med automatisk tilpasning af hastigheden er tilgængelig for maskiner med selvoprettende soldkasse og repræsenterer en banebrydende fordel under høsten med en produktivitetsforbedring på op til 10%. Som noget enestående i branchen giver New Holland føreren mulighed for at justere halmrysterhastigheden i henhold til høstforholdene. Vælg blot mellem fire indstillinger: hvede, majs, raps eller ris, og din CX Elevation vil automatisk regulere halmrysterhastigheden i henhold til den valgte afgrøde og de pågældende terrænforhold. Når der køres op ad bakke reduceres halmrysterhastigheden for at holde hvert eneste værdifuldt korn inde i maskinen, og på nedadgående skråninger øges hastigheden for at undgå tilstopninger og mindre effektiv udskillelse. Systemet kommunikerer konstant med Opti-Fan™ og Opti-Clean™ systemerne for at finindstille halmrysterhastigheden fra 170-240 omdr/min. og dermed sikre optimal høsteffektivitet.


Læs mere

Opti-Fan™ systemet kompenserer for tyngdekraftens påvirkning af afgrøden under høsten. Vælg den ønskede blæserhastighed på flad mark og systemet justerer derefter automatisk, når der køres op eller ned ad bakke for at bevare rensepræstationen. Når der køres opad mindskes blæserhastigheden for at undgå spild fra soldene og når der køres nedad øges blæserhastigheden for at forhindre materialeophobninger i soldene. Dette effektive system kræver ikke ekstra arbejde for føreren og sikrer en renere færdigvare samt mindre spild.


Læs mere