PLM STYRING

NEW HOLLAND STYRESYSTEMER TILPASSET DINE BEHOV

STIG IND OG KØR…

New Holland tilbyder en komplet serie styreløsninger, inklusiv manuel og assisteret styring. Du kan endvidere specificere din CX Elevation med fuldt integreret IntelliSteer® autostyring direkte fra fabrikken for at spare penge fra første dag i marken. SmartSteer™ afgrødekantstyring og automatisk rækkestyring til majsborde er blot nogle af de mange muligheder, som er udviklet for at øge din effektivitet og produktivitet under høsten.


Læs mere

INTELLIVIEW IV: SYNLIG INTELLIGENS

Standard IntelliView™ IV monitoren kan anvendes til opsætning af New Holland IntelliSteer® autostyresystemerne. Den giver mulighed for at programmere en række forskellige styremønstre, fra lige A-B træk til de mest avancerede kurver. Du kan også specialtilpasse dine indstillinger og overføre informationer fra din mejetærsker direkte til din precision farming softwarepakke.


Læs mere

INTEGREREDE KONTROLSYSTEMER

New Holland IntelliSteer® Systemet anvender indbygget T3 jordbundskompenserende korrektionssignaler til at holde Navigation Controller II informeret om mejetærskerens position. En integreret kontrolventil omdanner signalerne fra Navigation Controller II til hydrauliske bevægelser af styresystemet.


Læs mere

NH 372 MODTAGER

New Holland 372 antennen modtager både DGPS og GLONASS signaler og er fuldt kompatibel med EGNOS, OmniSTAR, eller RTK-korrektioner. Til brug med RTK er der monteret en lille radio under modtageren. Antennen er placeret ovenpå korntanken for bedre signalmodtagelse og funktion.


Læs mere

FULDT INTEGRERET INTELLISTEER® STYRING

Alle CX Elevation mejetærskere kan bestilles direkte fra fabrikken med IntelliSteer®, New Hollands fuldt integrerede autostyringspakke. IntelliSteer er fuldt kompatibel med de mest præcise RTKkorrektionssignaler og sikrer en præcision mellem trækkene på helt ned til 1 - 2 cm. Resultatet? Komplet høst af markerne, så hvert eneste korn ender i tanken.


Læs mere

STYRING I MAJS

Majsborde kan udstyres med automatisk rækkestyring for at holde mejetærskeren præcist på sporet. To følere overvåger konstant positionen af den afgrøde, som indføres i skærebordet og styrer mejetærskeren automatisk for at sikre vinkelret indføring, også under dårlig sigtbarhed eller ved høj arbejdshastighed. Systemet kan også kobles til et GPSsystem, som kan skelne mellem snittede eller ikke-snittede rækker for at lette arbejdet om natten og tilbyde avancerede høstfunktioner som f.eks. overspringning af rækker.


Læs mere

SMARTSTEER™ SYSTEM

Ved at scanne kanten mellem snittet og ikke-snittet afgrøde med en laser, sikrer SmartSteer™ autostyringssystemet automatisk, at skærebordet altid fyldes til kanten og føreren kan koncentrere sig om mejetærskerens øvrige funktioner for at bevare maksimal præstation.


Læs mere

RTK-BASESTATION

En RTK-basestation kan bruges til at sende et korrektionssignal og opnå en præcision mellem trækkene på 1 - 2 cm.


Læs mere

KONSTANTE PRÆCISIONSNIVEAUER

New Holland tilbyder fem præcisionsniveauer, så du har mulighed for at vælge det IntelliSteer® system, som passer til dine behov og din økonomi. Ved brug af RTKkorrektion sammen med IntelliSteer vil du opnå konstant præcision fra år til år.


Læs mere