SKÆREBORDE

FØRENDE PRÆSTATION HELT FRA STARTEN

New Holland ved, at høstprocessen begynder med afgrøden. Den måde afgrøden kommer ind i maskinen på, er afgørende for høstens kvalitet, og derfor er der specialudviklet og fremstillet et stort udvalg af skæreborde, som dækker de individuelle behov for enhver type afgrøde og landbrug. Skærebordene er tilgængelige i bredder fra 5,18 - 10,67 meter og kan bestilles med specifikationer, som passer præcist til de pågældende forhold og behov.


Læs mere

VARIFEED™ SKÆREBORDE: KAN TILPASSES ENHVER AFGRØDETYPE

For at sikre optimal høstkvalitet og ensartet snitning i marker med afgrøder i forskellige højder, er Varifeed™ skærebordet din perfekte partner. Knivene kan justeres med hele 575 mm i frem-tilbage position for optimal indføring. Sneglen med 660 mm diameter og dybe vindinger sikrer hurtig, jævn indføring i selv de tungeste afgrøder. Tilbagegående fingre i fuld bredde mellem hver sneglvinding fører afgrøden ned og under sneglen, og kan justeres elektro-hydraulisk i alle retninger fra kabinen for jævn, konstant indføring. Disse skæreborde er tilgængelige i 5,18 - 10,67 meter bredde.


Læs mere

BEKVEM OPBEVARINGSPLADS

New Holland ved, at i tætte høstskår spilder man værdifuld tid, hvis man ofte skal køre tilbage til gården efter ting, der er glemt. Derfor er der integreret opbevaringsplads bagerst på skærebordet for at sikre, at alting er til rådighed, men alligevel opbevares sikkert og bekvemt, når tingene ikke er i brug. Rapsknive, stråskillere, akshævere og værktøjskasse er alle fastgjort bag på skærebordet og let tilgængelige.


Læs mere

FULDT INTEGREREDE RAPSKNIVE

Rapsknive med 18 tænder gennemskærer ubesværet selv den tætteste afgrøde og kan hurtig og let monteres på Varifeed™ skærebordet. Disse knive kontrolleres ved hjælp af IntelliView™ IV farvetouchscreen monitoren og sikrer en mere effektiv rapshøst.


Læs mere

AUTOMATISK KONTROL AF SKÆREBORDSHØJDEN

Det avancerede, automatisk skærebordshøjde kontrolsystem er tilgængeligt i tre versioner:
• Flydestillingsfunktionen bruger et forudindstillet jordkontakttryk, som bevares hydraulisk for at sikre effektiv høst af liggende eller lavt voksende afgrøder som f.eks. ærter og bønner.
• Automatisk stubhøjdekontrol bevarer en forudindstillet stubhøjde ved hjælp af følere monteret under skærebordet sammen med de hydrauliske skærebordskontrolcylindre.
• Autofloat™ systemet anvender en kombination af følere, som sørger for at skærebordet følger ujævnt terræn og automatisk justerer positionen hydraulisk for at bevare en ensartet skærehøjde og undgå, at skærebordet støder mod jorden.


Læs mere

TIL HØJE HASTIGHEDER I MARKEN: HØJKAPACITETSSKÆREBORDE

For skånsom levering af afgrøden til kniven og indføringssneglen, har højkapacitetsskærebordet stor vindediameter og let vindejustering. Den høje knivhastighed og indføringssnegl med tilbagegående fingre i hele skærebredden giver mulighed for høj hastighed i marken og jævn indføring.


Læs mere

FLEKSIBILITET FOR SIKKER HØSTEFFEKTIVITET

I ujævnt terræn er Superflex skærebordet det perfekte valg. Den fleksible knivramme kan fjedre hele 110 mm i ujævne marker for at sikre en tæt snitning og ensartet skærehøjde, og den flydende snegl med dybe vindinger giver hurtig, jævn indføring i selv de tungeste afgrøder. Kombineret med 1150 snit pr. minut og kabinebetjent hydraulisk frem-tilbage justering af vinden, er man sikret præcis indføring og behandling. Der kan endvidere bevares et forudindstillet forhold mellem vindehastighed og kørehastighed, så der sikres konstant, ensartet indføring ved skiftende kørehastighed.


Læs mere