TÆRSKNING

KLASSENS FØRENDE TÆRSKEPRÆSTATION

BRANCHENS FØRENDE TÆRSKEFUNKTION

Tærskning har afgørende betydning for optimalt udbytte af afgrøden. Fire-cylinderteknologien sikrer skånsom, men effektiv tærskning. Den største tærskecylinder på markedet med en diameter på 750 mm tærsker selv de sejeste aks med en utrolig hastighed. Omslutningsvinklen på 111° forbedrer udskillelsen og giver god plads til tærskebroen: 1,18 m² på modeller med seks halmrystere og 0,98 m² på modeller med fem halmrystere. Effektiv tærskning, blid håndtering af afgrøden. Din adgangsbillet til uovertruffen produktivitet.


Læs mere

ROTERENDE UDSKILLER:
PRÆCIS TÆRSKEPRÆSTATION

New Holland opfandt den roterende udskiller for at tilbyde landmændene specialtilpasset tærskefunktion. Multi-Thresh™ systemet giver føreren mulighed for at justere afstanden mellem den roterende udskiller og tærskebroen. Jo kortere afstand, jo mere aggressiv gnidning for mere effektiv udskillelse. Afstanden øges ved lange, hele halmstrå. De integrerede vinger tvinger mere korn gennem tærskebroen og de mange retningsskift sikrer, at hele den værdifulde afgrøde ender i tanken.


Læs mere

DEN STØRSTE TÆRSKECYLINDER PÅ MARKEDET

Den enorme 750 mm hovedcylinder kan bevare optimal tærskeevne ved lave omdrejninger for at mindske vibrationer og beskytte drivlinien. Cylinderen med høj inerti er perfekt til arbejde under fugtige forhold eller i ujævne afgrøde. De integrerede slagler gnider mod tærskebroen for optimal udskillelsesfunktion.


Læs mere

HALMVINDE:
EN PERFEKT AFSLUTNING

Halmvinden afslutter udskillelsen og leder effektivt afgrøden videre til halmrysterne for at færdiggøre processen.


Læs mere

DIN MEJETÆRSKER HUSKER DINE AFGRØDER

For at mindske uproduktivt tidsforbrug på indstillinger, når der skiftes mellem afgrøder eller arbejdes under skiftende afgrødeforhold, indeholder CX Elevation Automatiske afgrødeindstilling (ACS), med halvtreds afgrødespecifikke indstillinger. Føreren vælger enten en af de forudindstillede programmer eller en af de to selvprogrammerede, indeholdende vindehastighed og position. Rotorhastighed og tærskebroindstilling, soldåbning og soldkassehastighed, hvorefter disse kan kaldes frem på IntelliView™ IV monitoren, når der er brug for det. Ukompliceret trykknapfunktion fra New Holland.


Læs mere

BEVAR FLOWET MED HALMVINDEN

Vindens takkede tænder forhindrer, ophobningeri afgrøden og forbedrer således afgrødeflowet under alle forhold, især ved høst af marginalafgrøder med højt fugtighedsindhold. Vinden fører hurtigt afgrøden ind i den roterende udskiller.


Læs mere

OPTI-SPEED™ HALMRYSTERE MED VARIABEL HASTIGHED:
EN UNIK NEW HOLLAND FUNKTION

Opti-Speed™ halmrystere med automatisk tilpasning af hastigheden er tilgængelig for maskiner med selvoprettende soldkasse og repræsenterer en banebrydende fordel under høsten med en produktivitetsforbedring på op til 10%. Som noget enestående i branchen giver New Holland føreren mulighed for at justere halmrysterhastigheden i henhold til høstforholdene. Vælg blot mellem fire indstillinger: hvede, majs, raps eller ris, og din CX Elevation vil automatisk regulere halmrysterhastigheden i henhold til den valgte afgrøde og de pågældende terrænforhold. Når der køres op ad bakke reduceres halmrysterhastigheden for at holde hvert eneste værdifuldt korn inde i maskinen, og på nedadgående skråninger øges hastigheden for at undgå tilstopninger og mindre effektiv udskillelse. Systemet kommunikerer konstant med Opti-Fan™ og Opti-Clean™ systemerne for at finindstille halmrysterhastigheden fra 170-240 omdr/min. og dermed sikre optimal høsteffektivitet.


Læs mere
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tilbage til toppen