BEVARELSE AF LANDBRUG

SAMARBEJD MED NATUREN FOR AT ØGE DIN INDTJENING

Bevarelse. Landbrug. Disse ord betragtes ofte som direkte modstridende. Men takket være nye, avancerede landbrugsteknikker vil de nu kunne passe perfekt sammen. Ved at kombinere bæredygtig udnyttelse af jorden, afgrøderester og forbrugsmidler med avancerede og forskelligartede afgrødeteknikker, kan landbrugets skadelige påvirkning på miljøet reduceres betydeligt, og samtidig medvirke til at forøge din produktivitet og indtjening. Det er ikke længere nødvendigt at vælge mellem bevarelse eller beskyttelse af landbruget. New Holland har de nødvendige værktøjer til at hjælpe dig på vej.

MINIMAL ØDELÆGGELSE AF JORDEN

Overdreven dyrkning kan medføre uoprettelige skader på jorden, ødelægge lagene af organisk materiale og den naturlige jordstruktur. Konceptet med ingen jordbearbejdning efterlader jorden uforstyrret, så den har mulighed for at bevare næringsmidler og fugtighed til glæde for næste års afgrøder, mens jorderosion samtidig mindskes. Derudover opnås en betydelig forbedring af vandbevarelsen, eftersom jordstrukturen bibeholdes. Regnvandet afløber i jorden og fordampningen reduceres. Der er specialfremstillet et stort udvalg af udstyr til direkte såning. Faste kørespor begrænser ligeledes mængden af skadelig jordpakning og sikrer, at traktorer, mejetærsker og sprøjter alle følger det samme spor.


Læs mere

FORDELE VED DIREKTE SÅNING

​Direkte såning giver en lang række fordele, heriblandt bevaring af skovarealer, verdens grønne lunger, hvor der i 2011 blev sparet op til 36 millioner træer! Det er muligt at opnå brændstofbesparelser på op til 66%, eftersom hvert område af marken kun dækkes en gang, hvilket også reducerer jordpakning. Har du brug for mere? Hvad med et imponerende udbytte, som er op til 72% højere sammenlignet med traditionelle dyrkningsteknikker.


Læs mere

VARIATION SÆTTER KRYDDERI PÅ LIVET

Effektiv og varieret afgrøderotation er afgørende for at bevare jordens vitalitet. Ved at plante en række forskellige afgrøder, drænes jorden aldrig for de grundlæggende næringsmidler. Vekseldrift har mange fordele blandt andet kvælstofkontrol, lettere skadedyrsbekæmpelse og det kan reducere brugen af sprøjtemidler. Præcisionssåning kan styres ved hjælp af det store udvalg af såmaskiner og PLM® software for optimalt udbytte.


Læs mere

PRÆCISIONSKONTROL AF FORBRUGSSTOFFER

​​Der er let adgang til et stort udvalg af avanceret teknologi for præcis styring af forbrugsstofferne for optimering af både tildeling og funktion. Ved hjælp af IntelliRate™ kontrol har du nøjagtigt overblik over den præcise mængde gødning og sprøjtemidler, som påføres. Der kan let udarbejdes tildelingskort ved hjælp af avanceret PLM® software, og tildelingen kan overvåges i realtid med PLM® Connect telematics


Læs mere