ECOBraud

NEW HOLLAND OG BRAUD. DINE BÆREDYGTIGE LANDBRUGSPARTNERE

Vin kaster et strejf af luksus over enhver lejlighed, uanset om flasken pryder det fineste bord eller det bare er et glas i samvær med nære venner. Men ved at købe og producere vin med reduceret klimaaftryk, kan du nyde livets luksus og samtidig reducere den skadelige virkning, vinen kan have på miljøet. ECOBraud er New Hollands bæredygtige vinavlerprogram og omfatter den komplette serie af vinavlerudstyr, inklusiv Braud druehøstere og specialtraktorer. Formålet er at øge produktivitet og indtjening og samtidig reducere vinavlens skadelige påvirkninger af miljøet. ECOBraud har tre hjørnepiller: Intelligente styresystemer, kontrol af variabel dosering og rækkestyringsteknologi.

VELKOMMEN TIL INTELLIGENTE HØSTMASKINER

​The Intelligent Management System enables the harvester to control hydraulic flow and engine speed based on the actual load on the machine. For example, at row ends, when manoeuvring, the shaker system is automatically switched off. This can reduce fuel consumption by as much as 31%, and reduces its carbon footprint significantly.


Læs mere

DEN DIREKTE VEJ TIL SUCCESS

​Rækkestyringsteknologien anvender korrektionssignaler og en antenne monteret på maskinen til at sikre, at hver række kun dækkes en gang. Dette hindrer overlapninger af rækker og unødvendigt brug af forbrugsstoffer, hvilket øger produktiviteten og effektiviteten under høsten og samtidig reducere vindyrkningens skadelige påvirkninger af miljøet.


Læs mere

STYRING AF VARIABEL DOSERING

​Gødningsprocessen er en meget energikrævende proces og enhver nedsættelse af den energi, som kræves til processen, vil give en betydelig reduktion af driftens skadelige miljøpåvirkninger. Specialspredekittet benytter Field IQ™ teknologi for at sikre perfekt placering af gødningen med millimeterpræcision. Systemet aflæser de udarbejdede udbyttekort og placerer kun gødning, hvor det er påkrævet for at mindske forbrugsomkostningerne og samtidig maksimere udbyttet.


Læs mere

ECOBRAUD MINDSKER DIT KLIMAAFTRYK

​Forbrugerne efterspørger i stigende grad miljøvenlige landbrugsprodukter, og ECOBraud strategien, som omfatter den komplette New Holland udstyrsserie til vindyrkning, inklusiv Braud druehøstere og specialtraktorer, vil direkte medføre en nedsættelse på 10% af det totale klimaaftryk for hver eneste flaske produceret vin. Når brændstofbesparelserne fra IMS og den reducerede gødningsmængde kombineres, kan der opnås en nedsættelse af vingårdens miljøskadelige udledninger på op til 40%. Dette består af en reduktion på 31% ved hjælp af brændstofbesparelser gennem IMS og styring af gødningsplaceringen giver yderligere 9% reduktion – langt over de officielle målsætninger for 2020, som kræver en total reduktion på 20%.


Læs mere