KLIMAAFTRYK

HVAD ER DIT KLIMAAFTRYK? FIND UD AF DET MED NEW HOLLAND

BEREGN OG REDUCER DIN GÅRDS KLIMAAFTRYK

​​Kunderne efterspørger i stigende grad miljøvenlige landbrugsprodukter. For at hjælpe landmændene med at løse denne nye udfordring, har New Holland udviklet en metode til identificering af klimaaftryk. Besøg
www.carbonid.newholland.com for at identificere din maskinparks præcise klimaaftryk og se hvor meget det kan reduceres ved at udskifte nogle af dine maskiner med ECOBlue™ produkter.


Læs mere

HVORFOR SKAL KULSTOFUDLEDNINGERNE REDUCERES?

​Som bekendt er kulstofudledninger en af de største bidragydere til drivhuseffekt og global opvarmning. Med risikoen for at give skadelige ændringer på vore etablerede vejrmønstre, som er en forudsætning for et produktivt landbrug, er det naturligvis i vores interesse at reducere de miljøskadelige virkninger og sikre fremtiden for vore landbrug.


Læs mere

BRÆNDSTOFBESPARELSER BETYDER REDUCERET KLIMAAFTRYK

​Udledninger fra diesel er en afgørende faktor for gårdens totale klimaaftryk. ECOBlue™ SCRteknologi til overholdelse af Tier 4A miljøstandarden reducerer NOx udledninger og landbrugsbranchens brændstofforbrug med op til 10%, og giver dermed en væsentlig nedsættelse af kulstofudledningerne.


Læs mere