Precision Land Management (PLM)

NEW HOLLAND TILBYDER DIG DYRKNING MED PRÆCISION

New Holland tilbyder et komplet udvalg af styresystemer, som kan tilpasses dine individuelle behov. Med den komplette serie af korrektionssignaler kan New Hollands modulopbyggede løsninger bruges på enhver maskine. Intuitiv, brugervenlig betjening giver dig optimal tryghed under styringen. PLM® software analyserer og planlægger dine opgaver i marken, så du kan nyde fordelen ved mere effektiv landbrugsdrift. Du vil kunne reducere forbrugsstofferne for at opnå store besparelser og samtidig skåne miljøet. Reducerede forbrugsstoffer betyder mindre energikrævende drift samt mindre spild og udvaskning. Den mere effektive dækning af dine marker forøger din indtjening og beskytter samtidig omgivelserne.

KONTROLLER KØRSLEN I DINE MARKER

Brug forudindstillede styrespor til at sikre den mest effektive dækning af hver mark med minimalt antal træk. Ved mejetærskning sparer du brændstof og reducerer CO2 udledninger ved at sørge for, at skærebordet konstant er helt fyldt. Under sprøjtearbejde undgår du skadelig oversprøjtning og sparer dermed på forbrugsstoffer og farlig udvaskning. Ved placering af gødning reducerer du kørslen i marken og sparer igen på forbrugsmidlerne. Hjælp dig selv og hjælp miljøet.


Læs mere

MÅLRETTET ANVENDELSE. ENSARTET UDBYTTE

​​

Alle mejetærskere og finsnittere kan tilbyde avancerede teknikker for udbyttemåling. Ved præcis analyse af udbyttet, kan du identificere områder med ringere udbytte og fokusere på at forbedre produktiviteten og kontrollen af disse områder. Dette vil ikke alene være gavnligt for din indtjening, men også for miljøet.


Læs mere

PRÆCIS PLACERING

​Til sprøjtning, gødningsplacering eller såning bruges avanceret IntelliRate™ Control og Field IQ™ teknologi til præcis placering af forbrugsstofferne og dermed sikre optimalt udbytte. Ensartet såning og plantebeskyttelse giver det højeste udbytte, men er også med til at hindre eventuel skadelig og uøkonomisk overskudsproduktion, som gør din landbrugsdrift mindre miljøvenlig.


Læs mere

BESKYT OG RESPEKTÉR DIN JORD

​Du skal passe godt på din jord – det er jo fundamentet for din gård og din fremtid i landbruget. Beskadigede jorde er en af de største negative faktorer for gårdens indtjening og udbytte. Avanceret PLM® kortlægning giver dig mulighed for at kontrollere kørslen i marken og reducere de områder, som overkøres og lider under skadelig jordpakning. Derudover kan avancerede dræningsprogrammer frigøre potentialet i vandmættede områder og kan bringe marginaljorde tilbage i dyrkning gennem effektiv vanding.


Læs mere