BIOMASSE

BIOMASSE: DEN ULTIMATIVE VEDVARENDE ENERGIKILDE

Den konstante cyklus med såning, vækst og høst er lige så gammel som selve landbruget, og betyder, at biomasse fra landbruget står for selve grundbegrebet “vedvarende energi”. Det er ikke nødvendigt at bekymre sig om svindende ressourcer eller mangel på råvarer. Biomasseenergien vil være til rådighed i dag, i morgen og for de kommende generationer.

BIOMASSE: PASSER SOM HÅND I HANDSKE TIL LANDBRUGET

​​

Hvad gør biomasse og landbruget til det perfekte par?
1: landmændene har jorden til at dyrke egnede afgrøder.
2: landmændene har allerede maskinerne til at høste og bearbejde disse afgrøder.
3: landmændene kan opfylde deres egne energibehov og sælge overskydende energi til det nationale forsyningsnet. Energiproduktion. Så let som 1-2-3.


Læs mere

KULSTOFNEUTRAL ENERGI

​Det er naturligvis rigtig godt at producere vedvarende energi, men hvis man under forløbet efterlader et kæmpe klimaaftryk, har man bare flyttet problemet fra anvendelse til produktion. Biomasse fra landbruget er en positiv kulstofneutral cyklus. Kulstoffet, som udledes under anvendelse af disse afgrøder, f.eks. til forbrænding, absorberes af næste sæsons afgrøde under væksten. Resultatet? Kulstofneutral nulenergi.


Læs mere

LANDBRUGSTEKNOLOGI TIL BIOMASSE

​Biomasse har høj prioritet i New Hollands produktudviklingscyklus og du kan vælge mellem et stort udvalg af maskiner til at høste den energi, du har dyrket.


Læs mere

THE PARTNER OF CHOICE FOR BIOMASS

​The Centro de Tecnologia Canavieira (Sugar Cane Technology Centre) in Brazil is the forefront of the Brazilian biomass industry, use New Holland’s 360Æ product offering to transform energy rich sugarcane stover into bales that generate useful energy in specialist power plants.


Læs mere

BIGBALER: ENERGIFYLDTE BALLER

​Omdan høstens undertiden uønskede biprodukter til baller fyldt med energi med BigBaler Serien. Vælg TwinCutter™ frontsnitter for ekstra fin snitning. Ensartede tætte baller med forbedret forbrændingsevne produceres ved hjælp af SmartFill™ teknologi.


Læs mere

GRANBIO: ENERGI FRA HALM

​I det nordøstlige Brasilien samles sukkerrørstænglerne fra marken og omdannes til nyttig ethanol ved hjælp af anden generation cellulose bioethanol produktionsteknikker. Denne proces bruger enzymer til at nedbryde cellulosefibrene til simple sukkermolekyler, som efterfølgende gærer og omdannes til ethanol. Således produceres 30-40% mere ethanol end ved de traditionelle førstegenerationsteknikker.


Læs mere

FR FORAGE HARVESTER: HARVESTING FOR ENERGY

​Choose the specialist biomass drum for guaranteed fine chopping for more efficient digestion. A complete range of headers for biomass applications include the 130FB coppice header with integrated saw blades that can slice through coppice stems of up to 150mm.


Læs mere