Alternative brændstoffer

Clean Energy Leader

 

Landmænd verden over producerer vedvarende, ren energi ved hjælp af anaerob nedbrydning og biomassesystemer. Råmaterialet i disse systemer omfatter biprodukter fra landbrugsaffald som f.eks. gylle, halm eller majs sammen med affald fra fødevareindustrien samt energiafgrøder. Uanset hvilket system der anvendes, kan New Holland levere løsningen: fra materialehåndtering til kultivering til såning og høst.


Læs mere

Udvikling af alternativ brændstofteknologi siden 2006

I 15 år har New Holland været anerkendt som førende inden for ren energi. I 2006 var New Holland den første virksomhed, der tilbød 100 % biodieselkompatibilitet, og det blev i 2009 fulgt op af lanceringen af den hydrogendrevne koncepttraktor. I dag er vi stadig banebrydende med lanceringen af verdens første metantraktor til produktion. Med New Hollands alternative brændstofløsninger kan landmænd drive deres traktorer med den vedvarende energi, de har produceret på deres egne gårde.


Læs mere

Metandrevet traktor

New Holland har engageret sig i at udvikle avancerede fremdriftsteknologier, der reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer, og som betyder, at du, landmanden, producerer al den energi, du har behov for. Den metandrevne T6-produktionstraktor har ikke kun en samlet udledning, der er 80 % lavere end en standardtraktor, men den yder også præcis det samme.


Læs mere

Energiuafhængighed

Konceptet The Energy Independent Farm™ er kernen i New Hollands strategi Clean Energy Leader, en vision der blev lanceret for mere end et årti siden. Den metandrevne T6-traktor er en vigtig del af konceptet Energy Independent Farm™, så man har en helt lukket CO2-neutral cyklus – fra mark til energigenerering og tilbage til marken.


Læs mere