Tilbage til alle Nyheder & Aktiviteter
Nyheder

New Holland vinder sølvmedalje ved Agritechnicas Innovation Award 2017 for det proaktive og automatiske indstillingssystem, branchens første for mejetærskere


• Maksimal kapacitet, minimalt spild og knækkede kerner samt bedre komfort for føreren
• Branchens første trykfølere i soldkassen forhindrer kornspild før det sker
• Den selvlærende mark- og udbytteprognose optimerer indstillingerne efter forholdene
• Automatisk justering af rotorledeskinner forbedrer produktiviteten og reducerer spild

New Holland Agriculture fik sølvmedaljen tildelt af den uafhængige ekspertkomité, udnævnt af DLG, for virksomhedens proaktive og automatiske indstillingssystem – branchens første – til CR Revelation-mejetærskerne. “Denne innovative funktion fokuserer på en af de største udfordringer for mejetærskeroperatører: At fastholde maksimal kapacitet, samtidig med at kornspildet og andelen af knækkede kerner holdes på et lavt niveau. Det nye automatiske indstillingssystem til mejetærskere bringer automatisering op på et nyt niveau: De nuværende systemer er reaktive, men New Hollands løsning forudser proaktivt ændringer i terrænhældning og afgrødetæthed og foretager korrigerende justeringer, endnu inden der forekommer overbelastning eller spild,” siger Lars Skjoldager Sørensen, Head of Harvesting Product Line.

Maksimal kapacitet, minimalt spild og knækkede kerner samt bedre komfort for føreren
Når først tidligere udbytter, markens topografi og alle mejetærskerindstillinger baseret på GPS-positioneringsdata er programmeret ind i mejetærskeren, vil systemet ved den første indkørsel ved næste høst automatisk indsætte dataene, og indstillingssystemet vil reagere hurtigt på varierende forhold. Det proaktive system bygger på traditionelle følere og kontrolsystemer, der er blevet suppleret af branchens første belastningsfølsomme soldkasse, mark- og udbytteprognose samt fjernjusterede rotorledeskinner. Føreren kan vælge mellem forskellige driftstilstande fra maksimal kapacitet til maksimal kornkvalitet – produktiviteten optimeres hele tiden. Ved hjælp af de data, der gemmes i systemet, optimerer mejetærskeren selv indstillingerne, inden skærebordet begynder indføringen af afgrøden.

Branchens første soldkasse trykfølere forhindrer kornspild
De nye trykfølere på rensesystemet introducerer en ny metode til måling af belastningen på soldet. New Hollands innovative system måler trykforskellen i oversoldet, hvilket giver en meget præcis angivelse af belastningen på soldet. Ud fra disse data øger systemet proaktivt soldets renseydelse og forhindrer spild. Hvis der optræder spild, kan systemet straks identificere årsagen og meget hurtigt foretage de nødvendige korrektioner. Det omsættes til hurtigere og mindre korrektioner af soldåbningen og underblæserens hastighed, så soldet kan arbejde stabilt med større kapacitet. Dette giver desuden føreren mulighed for at øge produktiviteten, da han ikke længere hele tiden skal korrigere manuelt. Det reducerer førerudmattelsen.

Den selvlærende mark- og udbytteprognose optimerer indstillingerne efter forholdene forude
New Hollands nye automatiske system er en proaktiv metode til at korrigere indstillingerne efter skiftende høstbetingelser. Mark- og udbytteprognosesystemet er et selvlærende værktøj, der forudser ændringer i terrænhældning og afgrødetæthed foran mejetærskeren. Ved hjælp af topologidata forudser det forholdene foran skærebordet. For at kunne forudse udbyttet foran mejetærskeren, ekstrapolerer systemet udbyttet fra de nærliggende, allerede høstede afgrøder og GPS-dataene for udbytteovervågning for tidligere spor, der er programmeret i mejetærskeren. Det automatiske system optimerer proaktivt indstillingerne derefter. Det medfører mere pålidelige og ensartede indgreb, der forbedrer mejetærskerens samlede præstation og udbytte uden indgriben fra føreren, hvilket yderligere reducerer førerens udmattelse.

Automatisk justering af rotorledeskinner forbedrer produktiviteten og reducerer spild
Mejetærskeren ændrer automatisk rotorledeskinnernes position efter afgrødeforholdene hvilket har en direkte indflydelse på, hvor lang tid afgrøden forbliver i rotorerne, og hvor meget effekt rotoren kræver. Det betyder, at det automatiske system kan forbedre rotorens virkningsgrad uden at påvirke indstillingerne for tærskning og udskillelse. Det øger brændstofbesparelserne og præstationen. Mejetærskeren tilpasser sig automatisk ændrede afgrødeforhold eller skift mellem forskellige afgrødetyper. Det øget den daglige produktivitet og reducerer den tid, det tager at stille om fra en afgrøde til en anden. Denne nye funktion reducerer rotorernes effektbehov med op til 20 %.

“Vi er meget stolte af at have modtaget denne pris, der er endnu et bevis på New Hollands engagement i at udnytte teknologi og innovationer til at hjælpe kunderne med stadig at øge effektiviteten og produktiviteten,” kommenterer Alessandro Maritano, Vice President EMEA, New Holland Agriculture. ”Vi har udviklet et selvlærende og proaktivt system, der reagerer hurtigere, så høstprocessen optimeres og stabiliseres, samtidig med at behovet for pilotens indgriben reduceres. Med dette automatiske system går vi endnu et stort skridt fremad i automatiseringen af hele mejetærskerens høstproces. Denne innovative funktion bidrager til den nyligt lancerede CR Revelations fantastiske præstation, verdens kraftigste høj kapacitets mejetærsker: Med et nydesignet system til håndtering af halm og avner, et forbedret, justerbart afgrødeflow og yderligere opgradering af effekten er dens kapacitet øget med 10 %, kombineret med en fantastisk kornkvalitet og fremragende håndtering af halm og avner.”Tilbage til alle Nyheder & Aktiviteter